FÅ OFFERT
Solceller - Företag &kommersiella fastigheter

Solceller - Företag &kommersiella fastigheter

2019-12-04
/
av
Ecokraft
I kategorin

Solceller för företag, kommersiella fastigheter och jordbruksfastigheter med stora takytor är en lönsam investering tack vare de stora ytor för solcellsanläggningar som finns hos dessa verksamheter. Stora anläggningar har skalfördelar gentemot mindre då man på dessa kommer ner i billigast pris per W. Detta betyder att återbetalningstiden förkortas och att avkastningen blir större.

Solceller för företag inom jordbruk

Solceller lantbruk är en typiskt lönsam kombination för företag som vill installera och investera i solceller. Stora oanvända takytor som finns på denna typ av fastighet, och på byggnader av samma magnitud, lämpar sig extra väl för att installera solceller. Äger du en fastighet för jordbruk eller annan större verksamhet och har insett vilka fördelar det finns att dra av solceller för företag med stora oanvända takytor? Läs vidare för att veta mer om hur du kan dra nytta av solenergi, både som ett aktivt val ur miljöaspekt, samt som en investering med hög avkastning. Solceller tar företag inom jordbruk till ännu mer klimatsmarta höjder!

Lönsamt med solceller för företag och fastigheter

Kommersiella fastigheter och företag har goda förutsättningar till att installera kostnadseffektiva solcellsanläggningar med hög produktion. Till skillnad från installation av solceller i villa, har fastigheter och företag stora takytor i söderläge som gör att man får ett högt utbyte i producerade kilowattimmar per installerad kilowatt (kWh/kWp).

Stora solcellsinstallationer på stall, logar och ekonomibyggnader är de systemen som är mest ekonomiskt gynnsamma då de är billigast i kr/Wp. Det är vanligt att se solceller på ladugårdstak av just denna anledning.

Solceller sparar företag pengar

Solceller ger företag stora inbesparingar i minskade elkostnader tack vare att solenergin tillvaratas på ett effektivt sätt. Att installera solceller i bostadsrättsförening blir alltmer populärt och så även installation av solceller för företag och kommersiella fastigheter. Tack vare installerade solceller kan företag och fastighetsägare spara pengar från första dagen utan att påverkas särskilt mycket av elprisökningar. Detta syns direkt i resultaträkningen.

Solceller för företag ger god avkastning

Att installera solpaneler syns inte enbart i resultatet, utan är också en investering som ger god avkastning på pengarna. Solceller för företag, innebär ofta en avkastning på mellan 7-10 % under flera år framåt. Det är viktigt att dimensionera sin solcellsanläggning utefter den egna elkonsumtionen för att investeringen ska bli så lönsam som möjligt. Kontakta oss så hjälper vi dig till rätt val.

Solcellsbidrag - företag

Som företag går det att ansöka om att få 20% i solcellsstöd. Riksdagen beslutade nyligen att satsa totalt 1 395 miljoner kronor till solcellsstödet under perioden 2016-2019. Vi hjälper självklart till med bidragsansökan.
Mer om solcellsstödet kan du läsa här.

Uppdatering 2021-01-26:

Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för solcellsstödet som nu kommer att ersättas med ett skatteavdrag, ett så kallat ”grönt avdrag”. Sista dagen att ansöka om stöd var den 7 juli 2020. Ansökningar som har inkommit till Länsstyrelsen efter den 7 juli 2020 kommer inte att garanteras stöd. Från och med den 15 januari 2021 kommer de företag som har ansökt om solcellsbidrag att kunna beviljas stöd med 10 % istället för med tidigare 20 % ,men det är inte säkert att pengarna kommer att räcka till alla de som är berättigade till stöd. Det är endast företag som inkom med sin ansökan under 2021 som kommer att kunna beviljas stöd.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida (välj din lokala Länsstyrelse) och i vår artikel om bidrag för solceller.

Våra solceller har marknadens bästa garantier med 30 års produktgaranti och 30 års 87 % linjär effektgaranti vilket betyder att produkten garanteras hålla längre tid än vad det tar för den att återbetala sig själv. En investering som du garanterat kommer tjäna pengar på.

Är du intresserad av att veta mer om effekt och produktion? I vår artikel om hur du gör för att beräkna solceller, kan du bland annat läsa om vad generatoreffekt innebär och om hur du gör en beräkning på installerad effekt.

Solceller ger företag & kommersiella fastigheter en starkare miljöprofil

Solceller är det perfekta sättet att stärka ert företags miljöprofil. Solceller använder solens energi, vilken är 100% förnyelsebar och fri från koldioxidutsläpp. Till solcellsanläggningen kan en lösning för live-övervakning installeras. Ni kan, med fördel, presentera er solelsproduktion samt reducerade koldioxidutsläpp på er hemsida. Samma information kan visas på en display i anslutning till er fastighet.

Rossviks säteri

Så här fungerar solenergi – i all sin enkelhet

En solcellsanläggning har inga rörliga delar och när den är installerad kräver den minimalt underhåll och service. Vid installationen seriekopplas solcellerna i så kallade strängar för att öka spänningen i kablarna och på så sätt minska förluster. Strängarna kopplas sedan in i en växelriktare som gör om likspänningen från solcellerna till växelström och fasar in den på er sida av elmätaren. På detta sätt använder ni till största möjliga mån den solel som ni själva producerar. Sker en överproduktion matas automatiskt överskottet ut på elnätet och ni får betalt för de överproducerade kilowattimmarna.

Att tänka på vid köp och installation av ett företags solceller

  • Alla växelriktare ska vara CE-märkta och programmerade enligt SS-EN50438 (Svenska nätinställningar)
  • I Sverige får man snedbelasta faserna med max 3000W inmatad effekt
  • Monteringssystemet och alla ingående delar ska vara beräknat för lokala snö- och vindlaster
  • En säkerhetsmarginal på 30cm bör användas runt öppna kanter för att minimera vindfånget
  • Du får göra allt montage själv utom inkopplingen av växelriktaren mot elnätet, den ska en behörig elektriker göra
  • Du kan vara berättigad till bidrag i och med det nya gröna avdraget på solceller.
  • Förhandla fram ett elavtal med bra betalning eller kvittning (nettomätning) med en elleverantör (behöver inte vara din nätägare)
  • En solcellsinstallation på ditt hus berättigar till ROT-avdrag för solceller (kan EJ kombineras med solcellsbidrag)
  • Solceller har inga lösa delar och efter monteringen producerar solcellerna el i många år utan behov av service
Uppladdade filer