FÅ OFFERT

Privacy

personalenom osslediga tjänster

Data Privacy

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla i EU den 25 maj 2018 har vi uppdaterat våra rutiner angående personuppgifter inom ECOKRAFT.

Vi på ECOKRAFT har alltid tagit frågor om dataskydd och säkerhet på stort allvar. Därför välkomnar vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj.

GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men dina rättigheter som enskild medborgare har stärkts och kraven har ökat på hur företag får behandla dina personuppgifter.

För att anpassa oss till GDPR har vi uppdaterat ECOKRAFTs dataskyddspolicy. I policyn beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi hanterar och hur länge vi sparar dem, vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter.
Kontakta oss gärna för mer information.