FÅ OFFERT
 Bidrag solceller 2021 - Allt om grönt avdrag på skatten

Bidrag solceller 2021 - Allt om grönt avdrag på skatten

2020-11-25
/
av
Ecokraft
I kategorin

Vi har tidigare skrivit om regeringens förslag om bidrag för solceller under 2021. Nu står det klart att det populära ”solcellsstödet”, som tidigare varit ett investeringsstöd från Länsstyrelsen, nu kommer att ersättas med ett skatteavdrag.

Solcellsstödet utgår

Den 7 juli 2020 blev det stopp för ansökningar av det så kallade solcellsstödet. Solcellsstödet har varit ett investeringsstöd som har riktats till företag, offentliga organisationer och till privatpersoner för installation av solceller. Syftet har varit att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Bidrag för solceller ersätts av grönt avdrag

Det har sedan solcellsstödet stoppades funnits en osäkerhet kring hur det kommer att bli med nya stöd för den som vill investera i solceller under resten av år 2020 och under år 2021. Regeringen har hela tiden varit ganska tydlig med att man vill införa ett grönt avdrag under 2021.

Vad är grönt avdrag för solceller 2021?

För att det ska bli enklare att få beviljat stöd för investering av solceller, har det nu beslutats om ett grönt skatteavdrag på 15 % för den som installerar solceller. Tidigare fick man ansöka, vänta och sedan få sitt bidrag utbetalt i efterhand. Det var en långdragen process som varit såpass osmidig att vi som leverantörer fått utföra ansökningarna åt våra kunder.

Smidig process med grönt avdrag

Det nya gröna skatteavdraget kommer, precis som rotavdrag för solceller, att dras av direkt på fakturan. Det innebär att alla svenska villaägare som vill installera solceller på villa numera kan kringgå den tidigare komplicerade processen med ansökning om bidrag hos Länsstyrelsen.

Vad innebär det nya gröna avdraget?

Det nya gröna skatteavdraget kommer att få olika betydelse för privatperson och för företag och kommuner. Detta är vad som gäller under 2021.

Grönt skatteavdrag – Privatpersoner

För privatpersoner som påbörjar och betalar sina installationer av solceller från och med den 1 januari 2021, omfattas av det gröna skatteavdraget och inte av det tidigare solcellsstödet.

De privatpersoner som har ansökt om tillstånd, men som inte har fått ett beslut innan den 15 januari 2021, inte heller kommer att få sin ansökan beviljad. Hos Länsstyrelsen går det att läsa mer om vad som gäller för ansökningar som ännu inte har blivit beviljade.

Solcellsstöd – Företag och kommuner

Solcellsstödet för företag och kommuner kommer att förlängas och idag finns ett förslag om stöd på 260 miljoner kronor under 2021. Beslutet innebär också att företag, från och med den 15 januari 2021, kommer att kunna beviljas ett stöd med 10 %.

Det föreligger däremot fortfarande ett ansökningsstopp. Solcellsstödet för 2021 kommer endast att prövas för de företag och kommuner som inkom med sin ansökan under 2020. Trots att stödet har sänkts från 20 % till 10 % räknar Länsstyrelsen med att pengarna inte kommer att räcka till alla ansökningar.

Hur mycket är det gröna skatteavdraget till solceller?  

Det nya gröna skatteavdraget kommer, under 2021, att ligga på 15 % avdrag för installation av solceller samt på 50 % för batteri till solceller och laddboxar till elbil. Det gröna avdraget får uppgå till högst 50 000 kronor per år.

Vi tycker att detta är ett positivt beslut från regeringen och tror att det kommer göra det mycket smidigare för kunder att ta steget och investera i solceller och börja producera sin egen förnybara energi.

Det nya gröna skatteavdraget kommer, precis som rotavdrag för solceller, att dras av direkt på fakturen. Det innebär att alla svenska villaägare som vill installera solceller på villa numera kan kringgå den tidigare komplicerade processen med ansökning om bidrag hos Länsstyrelsen.

Om du har fler frågor kring solceller och grönt skatteavdrag 2021 så kontakta oss direkt!

Uppladdade filer