ECOKRAFTs visselblåsarfunktion

ECOKRAFT strävar efter att vara en respektfull och öppen arbetsplats där alla känner sig trygga. Därför är det viktigt för oss som arbetsgivare att det är enkelt att rapportera missförhållanden på ett konfidentiellt och säkert sätt.

Vem kan visselblåsa?

Du kan visselblåsa och få skydd enligt Visselblåsarlagen om du är anställd, arbetssökande, eller praktikant till exempel. Leverantörer till ECOKRAFT som fått reda på missförhållanden kan också rapportera. Även om du har slutat på ECOKRAFT eller ännu inte börjat kan du rapportera om ett missförhållande.

Vad kan jag visselblåsa om?

Om du misstänker missförhållanden, lag- och/eller regelbrott uppmanar vi dig att rapportera detta som ett visselblåsningsärende. Syftet med visselblåsarfunktionen är att förebygga och upptäcka missförhållanden såsom bedrägeri, korruption och olaglig verksamhet. Det kan också vara illegala, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra negativt, till exempel:

  • Ekonomisk brottslighet och bedrägeri
  • Korruption och mutor
  • Miljöbrott eller säkerhetsrisker kring liv och hälsa
  • Medvetna lagöverträdelser

Missförhållandet behöver inte pågå eller nyligen ha hänt, du kan även visselblåsa om sådant som är avslutat. Viktigt att tillägga är att syftet med tjänsten inte är att fånga upp missnöje med till exempel arbetsförhållanden, chefskap eller konflikter på arbetsplatsen. Rapportering av missförhållanden som bara påverkar visselblåsaren bedöms normalt inte som ett visselblåsarärende.

Hur rapporterar jag?

Din visselblåsning behöver innehålla den här informationen:

  • Vilken typ av oegentlighet du vill rapportera
  • Var det hände
  • När det hände. Ange datum och klockslag och om det är något som har hänt upprepade gånger
  • Eventuell dokumentation som du har tillgång till. Om du saknar dokumentation men vet att det finns, ange vilken typ av dokumentation det handlar om och vart den finns
  • Information om andra åtgärder du vidtagit i samband med det som har hänt

Här är vår digitala visselblåsarkanal:

Ecokrafts visselblåsarkanal

Frågor?

Har du ytterligare frågor angående hur vi hanterar visselblåsarärenden är du alltid välkommen att kontakta oss på visselblas@ecokraft.se

Läs ECOKRAFTs visselblåsarpolicy i sin helhet här