FÅ OFFERT
Skillnaden mellan solceller och solpaneler

Skillnaden mellan solceller och solpaneler

2020-03-26
/
av
Fredric Larsson
I kategorin
Det finns många begrepp som florerar i solcellsbranschen, och många olika uttryck för samma produkt. Men vad är egentligen skillnaden mellan solceller och solpaneler.


Solpaneler

Solpaneler är egentligen ett samlingsbegrepp för flera olika typer av produkter som fångar upp solens energi. Det kan användas för de flesta produkter som tillverkar allt från el till varmvatten och varmluft. Därför kan det också bli lite förvirrande beroende på vilket sammanhang man använder ordet Solpaneler i. Uttrycket Solpanel är dock från början ett uttryck som använts för att förklara Solfångare eller Solvärme, alltså en produkt som används för att komplettera det befintliga värmesystemet. En produkt som passar bra om du har ett större behov av varmvatten under sommartid, exempelvis till fritidshuset eller om du har en uppvärmd pool. Det är också en väldigt vanlig syn i södra Europa.     

Taket ovan har både solfångare för uppvärmning (längst upp, under skorstenen) och solceller för elproduktion.


Solceller

Solceller eller solcellsmoduler fångar också upp solens energi, skillnaden är att i en solcellsmodul produceras likström som sedan går vidare till en växelriktare. Växelriktaren gör sedan om likströmmen till växelström, alltså likadan el som vi köper från elnätet. Av den anledningen kan vi både använda den egenproducerade elen i våra hem, men också skicka ut den på elnätet när vi överproducerar och få betalt för den.

 


Hos oss på ECOKRAFT har vi valt att kommunicera uteslutande med orden Solceller eller solcellsmoduler eftersom vi endast arbetar med produkter som producerar el, allt för att göra det så tydligt som möjligt för den som tar emot informationen. Vi vet att det är en relativt ny bransch som redan har många nya och obekanta uttryck.

Uppladdade filer