FÅ OFFERT
Installera solceller - Allt du behöver veta

Installera solceller - Allt du behöver veta

2021-05-30
/
av
Ecokraft
I kategorin

Har du bestämt dig för att installera solceller? Vid installation av solceller kommer du att ansluta dig till en växande andel solelsproducenter. Om man skulle montera solceller på alla de tak i Sverige som i dagsläget är lämpade för ändamålet, skulle uppemot en tredjedel av vår el utvinnas ur solenergi. Så här gör du för att installera solceller och bidra till en mer hållbar elproduktion.

Förberedelser inför installation av solceller

Din installation av solceller bör alltid inledas med vissa förberedelser. Vilka förutsättningar har du för att montera solceller? Vill du ha utanpåliggande solceller eller ett integrerat solcellstak? Behöver du förankra dina planer hos någon och i så fall hos vem? Få svar på allt du behöver veta inför din installation av solceller.

Har du bra förutsättningar?

För att det ska vara lönsamt att installera solceller bör du givetvis säkerställa att du har rätt förutsättningar. Faktorer som väderstreck, takets lutning och var i landet din fastighet ligger har alla en betydande inverkan på mängden solel som du kommer att kunna producera. Finns det några träd, byggnader, flaggstänger eller annat som kan förhindra maximal exponering för solljus?

Kolla med stadsbyggnadskontoret för att ta reda på om det finns några utvecklingsplaner för området. Ha också i åtanke att träd, som i dag inte skulle vara skymmande, under solpanelernas livslängd (våra solceller har en garanterad funktion och effekt i 30 år) kan växa sig betydligt större och bilda skugga på ditt tak.

Läs mer om olika förutsättningar för att montera solceller på taket.

Vill du använda solel som reservkraft?

I normalfallet drivs solcellsanläggningen parallellt med elnätet. När det vanliga elnätet drabbas av strömavbrott ska din anläggning kopplas ner per automatik för att säkerställa att den förser din fastighet med el hellre än att mata ut el till det vanliga elnätet. För att kunna använda dina solpaneler som en reservkraft som är fristående från det vanliga elnätet, ställs högre krav på din solcellsinstallation; bland annat säker frånskiljning och ett eget jordtag (jordning i mark).

För att anläggningen ska klara av större växlingar mellan produktionen och elförbrukningen kan det också krävas ett särskilt batterilager för så kallad batterilagring. Detta är dock också möjligt att använda även när anläggningen går i parallelldrift med elnätet.

Har du råd?

Har du råd att installera solceller? En solcellsanläggning är en investering för dig, din fastighet och för miljön. Har du råd att avsätta kostnaden för dina solpaneler och installationen av dessa på kort sikt, för att kunna återfå dem på lång sikt. Vi har tagit fram flera artiklar som hjälper dig att räkna på pris och kostnader.

Vem får installera solceller?

Installation av solceller får endast utföras av certifierade elektriker med rätt behörighet. Elektrikern som utför installationsarbetet måste också ingå i ett egenkontrollprogram hos ett elinstallationsföretag.

4 bolag och förvaltningar att underrätta

Innan du påbörjar din solcellsinstallation bör du underrätta följande fyra bolag och förvaltningar:

1. Försäkringsbolaget

Hos de flesta försäkringsbolag ingår en solcellsanläggning på villa i hemförsäkringen. Notera att solcellernas tekniska livslängd ibland kan skilja sig från avskrivningstakten i försäkringen. Kontrollera med ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller när du ska installera solceller.

Om du ska montera solceller för lantbruk kan försäkringsbolaget ställa särskilda krav på solcellsinstallationen. Dessa bör du kolla upp redan i ett första skede.

2. Elnätsbolaget

För att kunna installera solceller måste du i god tid skicka en skriftlig ansökan till elnätsbolaget för att de ska kunna utreda hur din planerade solcellsanläggning kan ha för konsekvenser på elnätet.

3. Stadsbyggnadskontoret

Det kan vara så att det krävs bygglov för solceller som installeras på din fastighet. Förankra detta med stadsbyggnadskontoret där du bor för att ta reda på om du är förpliktigad att göra en bygglovsansökan.

4. Elnätsbolaget - igen

Efter installation, och innan din anläggning sätts i drift, är ditt elinstallationsföretag skyldiga att färdiganmäla den till elnätsbolaget. I samband med detta ska också en kontroll av anläggningen utföras av de som har installerat dina solceller. Först därefter är dina solceller redo att tas i bruk.

Dags att installera solceller?

Så, det har blivit dags för dig att installera solceller? Kontakta oss för en offert, så hjälper vi dig att välja ut vilken solcellslösning som är bäst lämpad för dig och din fastighet. Vi erbjuder endast marknadens bästa solcellsmoduler.

Uppladdade filer