FÅ OFFERT
Beräkna solceller - Effekt och produktion

Beräkna solceller - Effekt och produktion

2021-01-07
/
av
Ecokraft
I kategorin

Oavsett om du redan har solceller på taket eller om du är en total novis på solceller, är det bra att känna till hur du ska beräkna solceller i effekt och produktion av el. Frågor gällande installerad effekt och produktion på solceller är några av de vanligaste frågorna vi får. Här har vi tagit hjälp av vår expert på Customer Success, Nicklas, som ska försöka reda ut begreppen.

Solceller: Beräkning på installerad effekt

För att göra det enklare att förstå, använder vi ett räkneexempel på en solcellsanläggning med 24 stycken moduler på totalt 6720 Wp installerad effekt som beräknas ge 6970 kWh/år. Det ger ett förväntat årsutbyte på 1037 kWh/installerad kWp.

Solceller kWP

kWp är panelernas sammanlagda märkeffekt. Denna mäts upp under exakta, standardiserade förhållanden (STC). I detta fall 280 Wp x 24 paneler. Denna siffra säger ingenting om varken maximal effekt eller om förväntad effekt.

Beräkna solceller: Produktion

Beräknad produktion räknas fram genom att kWp, geografiskt läge, riktning och takvinkel läggs in i en simuleringsmodell som bygger på solinstrålningsdata från cirka 25 år tillbaka. Vi får då fram en väldigt god uppskattning av vad en specifik installation på en specifik takyta förväntas producera i ett oskuggat läge. Här förhåller vi oss helst till helår då uppskattningen blir allt osäkrare ju kortare tidsperiod vi tittar på.

Vad innebär generatoreffekt på solceller?

Generatoreffekt, eller maxeffekt, är växelriktarens effekt. Växelriktarens ”storlek” begränsar en anläggnings topproduktion. Eftersom optimala förhållanden sällan råder och en större växelriktare kräver en högre startspänning så underdimensionerar man som regel växelriktaren med upp till 30 % gentemot installerad kWp. Detta kan ibland kapa topparna något i produktionen men ger mest utbyte över tid. Under kortare ögonblick kan en växelriktare leverera strax över sin märkeffekt.

Få reda på din beräknade produktion

Vi hoppas att denna artikel har hjälpt dig reda ut några frågor kring beräknad produktion och effekt på solceller. Vill du veta din beräknade produktion med solceller på villa? Få en offert eller kontakta oss idag så gör vi en kostnadsfri projektering på ditt tak.

Uppladdade filer