FÅ OFFERT
Rotavdrag - Solceller

Rotavdrag - Solceller

2020-12-18
/
av
Ecokraft
I kategorin

Utnyttja rotavdraget och bli berättigad skattereduktion vid installation av solceller. Här kikar vi närmare på rotavdrag för solceller, vad avdraget innefattar och vad som gäller för att bli berättigad denna skattereduktion.

Vad är rotavdrag?

Rotavdrag är en typ av skattereduktion som du som privatperson har möjlighet att ta del av för hushållsnära arbeten som genomförs i, eller i anslutning till, din bostad. Namnet rotavdrag kommer från ROT som är en förkortning för Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad vilket är de olika typer av arbetstjänster som rotavdraget omfattar.

Det gröna avdraget

Det gröna avdraget är det avdrag inom rotavdraget som berör bland annat solcellsinstallation och skatteavdraget för detta. Det gröna avdraget syftar till att gynna klimatomställningen och främja gröna initiativ såsom införskaffandet av solceller, stationer för elbilsladdning samt möjlighet till lagring av energi via till exempel batterilagring. Läs mer om grönt avdrag 15% till solceller här.

Rotavdrag - solcellsinstallation

Rotavdraget får uppgå till maximalt 50 000 kronor per person och år. Om ni är två personer som äger huset tillsammans, innebär det att ert maximala rotavdragsbelopp blir 100 000 kronor som ni kan göra avdrag för hushållsnära arbeten.

Rotavdraget ligger på 9 % av totalkostnaden för solcellsinstallationen. När det är två personer som äger hushållet delas totalsumman dem sinsemellan.

Rotavdrag – solceller: Räkneexempel

Ponera att du har bestämt dig för att installera solceller på taket och får en ungefärlig totalkostnad på 150 000 kronor. Med 9 % rotavdrag blir ditt pris för solcellsinstallationen istället 136 500 kronor. Du får du göra ett avdrag på 13 500 kronor för dina solceller. Om ni är två som äger huset blir rotavdraget istället 6 750 kronor per person.

Uträkning

(150 000 x 0,09 =13 500)

Vad gäller för berättigat rotavdrag för solceller?

För att du ska vara berättigad rotavdrag för solceller, krävs det att du antingen bor i hus eller att du äger ett fritidshus. Om du bor i bostadsrätt och inte har ett fritidshus har du dessvärre inte rätt till avdraget. Därtill måste du uppfylla nedan kriterier:

  • 18 år eller äldre
  • Skattebetalare i Sverige
  • Äga bostaden under den tid då solcellsinstallationen utförs


Om du bor i utlandet kan du också vara berättigad till rotavdrag för solceller, förutsatt att du uppfyller ovanstående kriterier. Observera också att det företag som utför solcellsinstallationen behöver ha F-skatt om arbetet ska utföras i Sverige.

Uppladdade filer