FÅ OFFERT
7 anledningar till att ECOKRAFT valt att arbeta med Solarwatt

7 anledningar till att ECOKRAFT valt att arbeta med Solarwatt

2019-12-16
/
av
Ecokraft
I kategorin

En vision föddes 1993 av två solenergipionjärer, en vision som idag gjort Solarwatt till en ledande tysk solcellstillverkare, en Europeisk ledande aktör inom glas/glas-moduler samt en av världens största tillverkare av batterilagringssytem för hemmet. Nedan följer sju anledningar till varför ECOKRAFT valt att arbeta med Solarwatt:

1. PRODUKTION I EUROPA

Solarwatt har sitt huvudkontor i Dresden, Tyskland där de också har produktionen av glas/glas-modulerna kallade Vision. De har dessutom produktionen av deras batterilagringssystem MyReserve i Frechen, Tyskland.

Fördelarna med att produktionen finns så pass nära som Tyskland är många. Bland annat är Tyskland med i EU vilket medför att Solarwatt precis som ECOKRAFT måste följa samma EU-direktiv och lagar.

2. KORTA TRANSPORTVÄGAR

I och med att produktionen sker i centrala Tyskland blir transportvägarna kortare och möjligheten att kontrollera transporterna enklare. Just på grund av det hämtar ECOKRAFT via samarbetspartners produkterna direkt från tillverkaren. På det sättet säkerställs att alla transporter sker enligt rådande regelverk och på hållbar sätt.

Många tillverkare har sin produktion i Asien vilket betyder att en lång båtfrakt är ett  måste. Att frakta på båt är i sig förmodligen det bästa alternativet när det kommer till väldigt långa transporter över kontinenter. Men det krävs ändå en stor mängd utsläpp för denna typ av transporter. Utöver det riskerar modulerna att utsättas för mycket påfrestning när de blir stående i containrar i hamnar på vägen.

3. DELAD SYN PÅ KVALITET OCH HÅLLBARHET

Förutom att både ECOKRAFT och Solarwatt arbetar med produkter av högsta kvalitet och lång livslängd i en bransch som gör att vi kan sänka vår klimatpåverkan, jobbar också båda bolagen för att sänka sin påverkan i den dagliga verksamheten. Solarwatt moderniserar och följer upp sin produktionsprocess kontinuerligt. De har exempelvis sänkt sin energiförbrukning med 10%, sänkt koldioxidutsläppen med 11% och dessutom minskat avfallsvolymen med 20% de senaste tre åren.

4. VILJAN ATT UTVECKLAS TILLSAMMANS MED ECOKRAFT

ECOKRAFT har sedan starten i princip dubblat omsättningen varje år och installationstakten 2019 ligger på ca. 20 solcellsanläggningar i veckan. Av den anledningen har Solarwatt premierat ECOKRAFT med utmärkelsen ‘Premium Partner Gold’. Som största leverantör i vad Solarwatt kallar området “Selected Markets International” är ECOKRAFT en stor bidragande faktor till Solarwatts framgång. Förtroendet för ECOKRAFT som installatör bekräftas gång efter annan när Solarwatt ber om råd och förslag gällande kommande produkter och förbättringar.

5. MARKNADEN BÄSTA GARANTIER

Solarwatt erbjuder med sina glas/glas-moduler 30 års produktgaranti och 30 års linjär effektgaranti på 87%. Det betyder att de lovar att effekten kommer att ligga på en hög nivå i hela 30 år, men också att produkten kommer att vara hel i minst 30 år. Och en modul mot förmodan skulle gå sönder så byts den ut. Solcellsbranschen har av någon anledning fastnat vid effektgarantin, som oftast är lång för de flesta modulerna. Men väldigt få pratar om produktgarantin, den som faktiskt styr över vad som händer om modulen går sönder på något annat sätt än att effekten skjunkit för fort.

6. GARANTIVILLKOR SOM INTE DÖLJER NÅGOT

I en bransch med många nya leverantörer och många nya tillverkare så kan det ibland uppfattas som lite märkligt att alla kan lova långa garantier. Därför är det viktigt att garantivillkoren också granskas noggrant. Det är nämligen på det viset att här kan man dölja exkluderingar som gör att man inte behöver ersätta produkten om något specifikt händer, eller att modulerna är monterade på en viss geografisk plats etc. Solarwatt däremot har tagit fram en produkt med stolthet, en produkt de vet kommer att hålla under garantitiden och exkluderar därför inte vissa miljöer eller typer av fel.

Dessutom har de framtidssäkrat deras garantier med att man knyter garantierna direkt med Solarwatt som producent och inte den lokala installatören. En annan sak som också bör lyftas är att garantin följer fastigheten. Oavsett om man väljer att flytta från fastigheten efter tio år, så har nästa ägare hela 20 år kvar på produktgarantin.

7. BRA SUPPORT OCH STÖTTNING, DIREKT FRÅN TILLVERKAREN

Många tillverkare använder sig av grossister som kanalen till installatörer i Sverige. Det betyder i de flesta fall att det är grossisten som hand om support och garantier. I och med att Solarwatt är leverantör till ECOKRAFT, utan mellanhänder, så sköts all kommunikation direkt med tillverkaren. Detta betyder alltså att frågorna direkt hanteras av rätt person på ett snabbt och effektivt sätt.

Uppladdade filer