FÅ OFFERT
VISION
TRYGGHET
PRESTANDA
UTFÖRANDE
SPECS
PROCESS
PARTNERS
TILLBEHÖR
ÖVRIGT
down

SOLCELLER - EN TRYGG INVESTERING 

Solceller med hög hållbarhet - ett löfte från oss

Solceller Vision från SOLARWATT är hållbara över hela sin livscykel och ger en högre avkastning per investerad krona. Det är ett löfte från oss!

Garantier

Varje Vision-modul
med solceller kvalitetssäkras för garanterad funktion och effekt i 30 år.

Hållbarhet

Vision-modulerna är hållbara
i produktion, distribution, effekt
och livslängd.

Service

Prioriterad partner med
högsta service från
tillverkaren SOLARWATT.

SOLCELLER - PRODUKTION & PRESTANDA 

Producera mer energi
per investerad krona

Glas/glas-modulerna (Vision) tillverkas i en tåligare konstruktion som möjliggör hela 30 års produktgaranti och 30 års linjär effektgaranti på 87 %.

Vid jämförelse med konkurrerande alternativ på marknaden ger Vision-modulerna ofta dubbelt så många kWh per investerad krona, under dess förväntade livslängd. Det gör solceller lönsamt – både för miljön och för elräkningen. 

Läs mer om hur du kan beräkna solcellers effekt och produktion

VÄLJ UTFÖRANDE

Vision - solceller i två olika modeller

Vision Pure
ram:
Aluminium
celler:
Half-cut
glas:
Vitt
effekt:
365-375
Vision Style
ram:
Svart
celler:
Half-cut
glas:
Transparent
effekt:
360-370

EN UTFÖRLIG SPECIFICATION

Våra solceller, lager för lager

Anti-reflektionsglas fram

Konstruktion

Glas | Kiselcell | Glas
Robust konstruktion som står emot extrema påfrestningar.

Produktgaranti

30 års produktgaranti

Kiselceller

120 st monokristallina

Effektgaranti

87 % effektgaranti i 30 år

Montering

Utanpåliggande eller fristående

Certifieringar

IEC 61215 | IEC 61730
IEC 61701 | IEC 62804
IEC 62716 | MCS 005

Tillverkning

SOLARWATT
Dresden, Tyskland

PROCESS

Producera el med solceller

Vi säljer inte moduler utan att först göra en anpassad projektering för hållbarhet, effektivitet och säkerhet, anpassad efter just era förutsättningar. Vår process är framtagen genom 13 års erfarenhet.

STEG 2
STEG 1
STEG 3
STEG 4
STEG 5
30+ år

Projektering

Accept

Leverans

Montage

Elinstallation

Produktion

Vi beräknar och designar framtidssäkrade solcellssystem efter era unika förutsättningar.

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage.

Normalt en (1) arbetsdag vid villainstallation, därefter färdiganmäler vi anläggningen till elnätägaren.

Sker normalt 4-8 veckor efter accept.

På en villa tar montaget av solcellsanläggningen vanligtvis 2-3 arbetsdagar.

"Med sin erfarenhet, kompetens och kvalitet inom solceller samt viljan att driva omställning är ECOKRAFT en självklar partner."
Therese Ruth, VD och grundare Hemma Bolån
”Samarbetet mellan Enkla Elbolaget och Ecokraft gör att vi kan erbjuda våra kunder en klimatklok helhetslösning för att främja ett hållbart samhälle."
Kenneth Johansson, VD Enkla Elbolaget i Sverige AB
” Vi är väldigt glada över vårt samarbete med ECOKRAFT där vi erbjuder både våra konsumenter och företagskunder ett hållbart och prisvärt alternativ gällande elförsörjning.”
Olof Fransson, Landschef/VD Granngården
Project
Project
"Med sin erfarenhet, kompetens och kvalitet inom solceller samt viljan att driva omställning är ECOKRAFT en självklar partner."
Therese Ruth, VD och grundare Hemma Bolån
”Samarbetet mellan Enkla Elbolaget och Ecokraft gör att vi kan erbjuda våra kunder en klimatklok helhetslösning för att främja ett hållbart samhälle."
Kenneth Johansson, VD Enkla Elbolaget i Sverige AB
” Vi är väldigt glada över vårt samarbete med ECOKRAFT där vi erbjuder både våra konsumenter och företagskunder ett hållbart och prisvärt alternativ gällande elförsörjning.”
Olof Fransson, Landschef/VD Granngården

TILLBEHÖR TILL SOLCELLER

Solceller - Komponenter och tillval

Montagesystem

Anpassas efter era förutsättningar vid projekteringen.

Batterilagring

Lägg till batterilagring för att öka ert självförsörjande av el samt minska er handel.

Växelriktare

Från världsledande tillverkare med anpassning efter ert system.

Elbilsladdare

Med en elbilsladdare blir det möjligt att ladda bilen hemma med den solel som ni själva har producerat.

Kablage

Kablage och skydd mot väder är även de av högsta kvalitet.

Visualisering

Lägg till en smart mätare för att visualisera din förbrukning, elproduktion och köp från elnätet på ett informativt sätt.

Vanliga frågor och svar om solceller

Vad är solceller?

Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektrisk ström. Med en solcellsanläggning på̊ din tomt eller fäst på taket på din fastighet kan du omvandla solljus till förnybar el, helt på egen hand.

Det är med hjälp av solens energi som din el produceras och ger dig klimatsmart el i hushållet. Det leder också̊ till en betydligt lägre elkostnad samtidigt som du bidrar till ett hållbart energisystem.

Hur fungerar solceller?

Med solpaneler installerade på din fastighet kan du producera din egen el. Solpanelerna består av flera sammankopplade solceller och när solens strålar träffar dessa uppstår en elektrisk spänning och så kallad likström bildas. Med hjälp av en växelriktare går det att omvandla denna ström till växelström som sedan kan användas i fastigheten. Förutom solpaneler går det även att installera solcellstak, det vill säga solceller som är integrerade i byggnadens tak – ett stilrent system som ersätter yttre takbeläggning av solceller. Läs mer om solcellers funktion.

Vad kostar solceller?

Beroende på storleken på din fastighet kan priset för solceller skilja sig åt, men du kan generellt räkna med att varje installerad kilowatt solceller kostar cirka 18 000-20 000 kronor. Priset kan också variera med kvaliteten på den solcellsanläggning som du väljer installera. 

Ju högre kvalitet, desto längre livstid. En solcellsanläggning är en långsiktig investering där den slutliga kostnaden inte behöver stå i direkt relation till prislappen. 

Hur mycket el producerar solceller per år?

Solceller producerar varje år i snitt mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kWp (kilowatts effekt) i Sverige. En genomsnittlig solcellsanläggning ligger på mellan 5-10 kW – en anläggning på 7,5 kWp producerar därmed mellan 6 000 och 8 250 kWh per år. 

Vad kostar det att installera solceller?

Installationsavgiften för att installera solceller kan variera och är i relation tillomfattningen av din solcellsanläggning. Schablonkostnaden för själva arbetskraften vid installation av solceller beräknas till 30 procent av den totala kostnaden.

När du installerar solceller kan du ha rätt till att göra ROT-avdrag. Läs mer om det i vår artikel om ROT-avdrag för solceller. Läs också om hur du kan få bidrag för solceller med grönt avdrag på skatten.

Hur länge håller solceller?

Man brukar räkna med att en solcellsanläggning ska hålla i cirka 40 år, därefter kan det vara värt att byta ut den mot en nyare teknik. Solcellsmodulerna har med andra ord en lång livslängd samtidigt som själva produktionen av el är både gratis och förnybar. Ett smart produktionsval av el helt enkelt.

Hur mycket el producerar solceller?

Elproduktionen skiljer sig åt över året med en riktig peak under sommarhalvåret som kompenserar för den betydligt mindre produktionen under årets mörkare månader. Cirka 70 procent av all solel produceras mellan april och augusti. I maj, juni och juli är produktionen nästan nio gånger större.

Utslaget över ett helt år är den genomsnittliga månatliga produktionen av solel cirka 65 till 90 kWh per installerad kWp.

Vad är solceller gjorda av?

Den stora majoriteten av världens alla solceller är tillverkade i kristallint kisel. Dessa delas upp i polykristallina och monokristallina kiselceller. Tack vare en snabb teknikutveckling tros monokristallina kiselceller bli marknadsdominerande. Utvecklingen har gjort att denna typ av solceller både är mer effektiva och har större verkningsgrad. Våra solceller består av monokristallina kiselceller.

Hur effektiva är solceller?

Solcellers effektiva produktion kan variera beroende på flera faktorer, bland annat: 

• Väderstreck: det väderstreck som solcellsanläggningen är placerad på kan göra stor skillnad – placering i sydlig riktning ger bäst produktion 
• Sluttning: placering på ett sluttande tak med 30-45° lutning i rakt sydlig riktning ger allra bäst effekt 
• Skuggning: en helt skuggfri placering är att föredra framför placering där delar av solpanelerna skuggas av exempelvis sen skorsten 
• Verkningsgrad: Ju högre verkningsgrad, desto mer el producerarsolcellerna – monokristallina kiselceller är den mest effektiva typen på marknaden. 

Hur fungerar solceller på vintern?

Under årets mörkaste månader är produktionen av el från solceller mycket liten, men kompenseras av den höga produktionen under sommaren. Den överskottsproduktion som solcellerna generar under sommaren kan du sälja till ditt elbolag för att sedan ”köpa tillbaka” den under vinterhalvåret när solcellsproduktionen inte räcker till. 

Vilken typ av solceller är bäst?

Enligt en rapport som är framtagen på uppdrag av energimarknadsbyrån, framgår det att monokristallina kiselceller har högsta verkningsgraden bland kommersiella solcellsmoduler. Det går även att utläsa att högeffektiva modultyper(såsom exempelvis PERC), har marknadens högsta verkningsgrad.

En solcellsanläggning är en stor investering för framtiden – både för ditt hushåll och för vår planet. Ta dig därför tiden att undersöka olika alternativ och väv in de faktorer som du tror kan ha stor betydelse. Med en solcellsanläggning ökar också värdet på din fastighet.