FÅ OFFERT
down

Solceller - PRODUKTION & PRESTANDA 

Producera mer energi
per investerad krona

Glas/glas-modulerna tillverkas i en tåligare konstruktion som möjliggör hela 30 års produktgaranti och 30 års linjär effektgaranti på 87 %.

Vid jämförelse med konkurrerande alternativ på marknaden ger våra moduler med solceller ofta dubbelt så många kWh per investerad krona, under dess förväntade livslängd. Det gör solceller lönsamt – både för miljön och för elräkningen. 

Läs mer om hur du kan beräkna solcellers effekt och produktion

Välj utförande

Solceller i två olika utföranden

Få Offert
Premium
Konstruktion glas/glas
Produktgaranti 30 år
Effektgaranti 87% efter 30 år
Komplett snö- och vindlast beräkning
Ammoniak-och saltresistenta
Full coverage-komplett försäkring
Originalet. Tillverkare som har
längst erfarenhet av tekniken
och de utförligaste testerna.
ram:
30 mm
celler:
Svart
TILLVERKARE:
BAUER / LUXOR
Certifikat:
IEC 61215, IEC 61730


Växelriktare - Minimum 5 ÅRS GARANTI:
SMA, Fronius, Kostal, Kaco, Sungrow, Huawei, Solis
Premium Plus
Konstruktion glas/glas
Produktgaranti 30 år
Effektgaranti 87% efter 30 år
Komplett snö- och vindlast beräkning
Ammoniak-och saltresistenta
Full coverage-komplett försäkring
Orginalet. Tillverkare som har
längst erfarenhet av tekniken
och de utförligaste testerna.
ram:
35 mm
celler:
Silver / Svart
TILLVERKARE:
SOLARWATT
Certifikat:
IEC 61215, IEC 61730
IEC 61701, IEC 62716
IEC 61140
 Växelriktare - Minimum 5 ÅRS GARANTI:
SMA, Fronius, Kostal, Kaco, Sungrow, Huawei, Solis

PROCESS

Producera el med solceller

Vi säljer inte moduler utan att först göra en anpassad projektering för hållbarhet, effektivitet och säkerhet, anpassad efter just era förutsättningar. Vår process är framtagen genom 15 års erfarenhet.

STEG 2
STEG 3
STEG 1
STEG 4
STEG 5
STEG 6
30+ år

Projektering

Finansiering

Accept

Leverans

Montage

Elinstallation

Produktion

Vi beräknar och designar framtidssäkrade solcellssystem efter era unika förutsättningar.

Har du din finansiering klar? Annars har vi alternativ som tryggt kan hjälpa dig vidare mot livet med egen el.

Vi föranmäler till er elnätägare och planerar montage.

Normalt en (1) arbetsdag vid villainstallation, därefter färdiganmäler vi anläggningen till elnätägaren.

Vi kontaktar dig i god tid inför montage.

På en villa tar montaget av solcellsanläggningen vanligtvis 2-3 arbetsdagar.

Säkrad produktion med 30 års effekt- och produktgaranti. Möjlighet för anpassat serviceavtal.

”Samarbetet mellan Enkla Elbolaget och Ecokraft gör att vi kan erbjuda våra kunder en klimatklok helhetslösning för att främja ett hållbart samhälle."
Kenneth Johansson, VD Enkla Elbolaget i Sverige AB
” Vi är väldigt glada över vårt samarbete med ECOKRAFT där vi erbjuder både våra konsumenter och företagskunder ett hållbart och prisvärt alternativ gällande elförsörjning.”
Olof Fransson, Landschef/VD Granngården
Project
Project
”Samarbetet mellan Enkla Elbolaget och Ecokraft gör att vi kan erbjuda våra kunder en klimatklok helhetslösning för att främja ett hållbart samhälle."
Kenneth Johansson, VD Enkla Elbolaget i Sverige AB
” Vi är väldigt glada över vårt samarbete med ECOKRAFT där vi erbjuder både våra konsumenter och företagskunder ett hållbart och prisvärt alternativ gällande elförsörjning.”
Olof Fransson, Landschef/VD Granngården

Tillval

Komplettera din solcellsanläggning

Batterilagring

Lägg till batterilagring för att öka ert självförsörjande av el samt minska er handel.

Elbilsladdare

Med en elbilsladdare blir det möjligt att ladda bilen hemma med den solel som ni själva har producerat.

Charge amp produkt demonstration vid skog
FÅ OFFERT

Vanliga frågor och svar om solceller

Vad är solceller?

Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektrisk ström. Med en solcellsanläggning på̊ din tomt eller fäst på taket på din fastighet kan du omvandla solljus till förnybar el, helt på egen hand.

Det är med hjälp av solens energi som din el produceras och ger dig klimatsmart el i hushållet. Det leder också̊ till en betydligt lägre elkostnad samtidigt som du bidrar till ett hållbart energisystem.

Hur fungerar solceller?

Med solcellerr installerade på din fastighet kan du producera din egen el. Solceller består av flera sammankopplade solcellspaneler och när solens strålar träffar dessa uppstår en elektrisk spänning och så kallad likström bildas. Med hjälp av en växelriktare går det att omvandla denna ström till växelström som sedan kan användas i fastigheten. Läs mer om solcellers funktion.

Vad kostar solceller?

Beroende på storleken på din fastighet kan priset för solceller skilja sig åt, men du kan generellt räkna med att varje installerad kilowatt solcellspanel kostar cirka 18 000-20 000 kronor. Priset kan också variera med kvaliteten på den solcellsanläggning som du väljer installera. 

Ju högre kvalitet, desto längre livstid. En solcellsanläggning är en långsiktig investering där den slutliga kostnaden inte behöver stå i direkt relation till prislappen. 

Hur mycket el producerar solceller per år?

Solceller producerar varje år i snitt mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kWp (kilowatts effekt) i Sverige. En genomsnittlig solcellsanläggning ligger på mellan 5-10 kW – en anläggning på 7,5 kWp producerar därmed mellan 6 000 och 8 250 kWh per år. 

Vad kostar det att installera solceller?

Installationsavgiften för att installera solceller kan variera och är i relation tillomfattningen av din solcellsanläggning. Schablonkostnaden för själva arbetskraften vid installation av solceller beräknas till 30 procent av den totala kostnaden.

När du installerar solceller kan du ha rätt till att göra ROT-avdrag. Läs mer om det i vår artikel om ROT-avdrag för solceller. Läs också om hur du kan få bidrag för solceller med grönt avdrag på skatten.

Hur länge håller solceller?

Man brukar räkna med att en solcellsanläggning ska hålla i cirka 40 år, därefter kan det vara värt att byta ut den mot en nyare teknik. Solcellsmodulerna har med andra ord en lång livslängd samtidigt som själva produktionen av el är både gratis och förnybar. Ett smart produktionsval av el helt enkelt.

Hur mycket el producerar solceller?

Elproduktionen skiljer sig åt över året med en riktig peak under sommarhalvåret som kompenserar för den betydligt mindre produktionen under årets mörkare månader. Cirka 70 procent av all solel produceras mellan april och augusti. I maj, juni och juli är produktionen nästan nio gånger större.

Utslaget över ett helt år är den genomsnittliga månatliga produktionen av solel cirka 65 till 90 kWh per installerad kWp.

Vad är solceller gjorda av?

Den stora majoriteten av världens alla solceller/solpaneler är tillverkade i kristallint kisel. Dessa delas upp i polykristallina och monokristallina kiselceller. Tack vare en snabb teknikutveckling tros monokristallina kiselceller bli marknadsdominerande. Utvecklingen har gjort att denna typ av solceller både är mer effektiva och har större verkningsgrad. Våra solcellspaneler består av monokristallina kiselceller.

Hur effektiva är solceller?

Solceller effektiva produktion kan variera beroende på flera faktorer, bland annat: 

• Väderstreck: det väderstreck som solcellsanläggningen är placerad på kan göra stor skillnad – placering i sydlig riktning ger bäst produktion 
• Sluttning: placering på ett sluttande tak med 30-45° lutning i rakt sydlig riktning ger allra bäst effekt 
• Skuggning: en helt skuggfri placering är att föredra framför placering där delar av solpanelerna skuggas av exempelvis sen skorsten 
• Verkningsgrad: Ju högre verkningsgrad, desto mer el producerar solcellspanelerna – monokristallina kiselceller är den mest effektiva typen på marknaden. 

Hur fungerar solceller på vintern?

Under årets mörkaste månader är produktionen av el från solceller/solpaneler mycket liten, men kompenseras av den höga produktionen under sommaren. Den överskottsproduktion som solcellspanelerna generar under sommaren kan du sälja till ditt elbolag för att sedan ”köpa tillbaka” den under vinterhalvåret när solcellsproduktionen inte räcker till. 

Vilken typ av solceller är bäst?

Enligt en rapport som är framtagen på uppdrag av energimarknadsbyrån, framgår det att monokristallina kiselceller har högsta verkningsgraden bland kommersiella solcellsmoduler. Det går även att utläsa att högeffektiva modultyper(såsom exempelvis PERC), har marknadens högsta verkningsgrad.

En solcellsanläggning är en stor investering för framtiden – både för ditt hushåll och för vår planet. Ta dig därför tiden att undersöka olika alternativ och väv in de faktorer som du tror kan ha stor betydelse. Med en solcellsanläggning ökar också värdet på din fastighet.