PRISGARANTI

Vi strävar alltid efter att vara det mest prisvärda alternativet, därför tillämpar vi prisgaranti på våra nyckelfärdiga anläggningar.

Vi är trygga med att det vi erbjuder håller hög kvalité till ett marknadsmässigt starkt pris. Skulle du som kund finna en likvärdig anläggning till ett lägre pris, kommer vi matcha det priset. Visa upp en giltig offert från en svensk konkurrent och vi kommer erbjuda ett mer fördelaktigt anbud.

När tillämpas prisgarantin?

Sol/Paket

  • Likvärdiga Paneler (Glas/glas, samma effekt, garanti, friskrivningar, tillverkningsland)
  • Likvärdig Växelriktare (samma funktioner, garanti, tillverkningsland)
  • Likvärdig standardinstallation (ska inkludera samma saker som tex kabeldragning, fallskydd, smartmätare)
  • Likvärdig infästningsmaterial (Krokar, garanti)
  • Likvärdigt montage (garanti på montage, hur vi fäster systemet, snö-/vindlast)
  • Kollektivavtal för alla anställda

Batterilagring

  • Är det samma leverantör (tex Sonnen, Pixii, Polarium)
  • Likvärdig garanti (tid/laddcykler)
  • Likvärdiga funktioner
  • Likvärdig kapacitet Kwh/Kw

Går att applicera senast två veckor efter godkänt anbud