FÅ OFFERT
Hur mycket solceller behöver man?

Hur mycket solceller behöver man?

2021-06-29
/
av
Ecokraft
I kategorin

Hur mycket solceller behöver man för att det ska löna sig att installera solceller? Anläggningar på 3 kW brukar vara den gräns man pratar om för att besvara frågan. En anläggning som underskrider den gränsen tenderar ofta att bli dyr på grund av de fasta kostnader som kommer med en solcellsinstallation; transport samt uppsättning av byggnadsställningar till exempel.

Hur många solceller behövs till ett hus?

Hur många solceller som behövs står givetvis i paritet till hur många som får plats på din takyta och/eller på annan lämplig markyta. Andra avgörande faktorer är hur mycket el ditt hushåll förbrukar samt hur mycket pengar du är villig att betala för dina solceller.

Om du har en överproduktion av solel, det vill säga att din årsproduktion är högre än din förbrukning, går du miste om en del fördelar som kommer med att vara mikroproducent, såsom skattereduktion på din producerade el. Vid överproduktion av el kan du givetvis också sälja solel tillbaka till elnätet.

För att ta reda på hur många solceller som behövs till ett hus behöver du ta reda på hur mycket el hushållet förbrukar, vilka förutsättningar som finns samt om det är lönsamt för dig. Kom ihåg att installation av solcellsanläggning är en långsiktig investering, både för elförsörjningen, men också för miljön.

Räkna ut maxeffekten för ditt hus

Husets huvudsäkring är ytterligare en avgörande faktor som begränsar hur stor anläggning du kan installera. Det finns en enkel formel som hjälper dig att beräkna hur stor maxeffekt du kan få av en anläggning på ditt hustak:

Elnätets spänning x Huvudsäkringens storlek x 1,73 (roten ur 3)

Exempel:

  • Du bor i ett hus med en huvudsäkring med en storlek på 20A (blå säkring).
  • Elnätets spänning är 400 kV

400 x 20 x 1,73 = 13 kW maxeffekt

Läs mer om hur du kan beräkna solceller och dess effekt och produktion.

De flesta solcellsanläggningar ligger på mellan 5-15 kW och upptar cirka 25-75 kvm. Det innebär att du får cirka 0,2 kW per installerad kvadratmeter. Dessa får plats på de allra flesta villatak. En normalstor villa producerar i snitt cirka 20 000 kW/år i Sverige, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Räkna på hur mycket el ditt hushåll vanligtvis förbrukar, hur mycket solel ni har möjlighet att producera samt hur mycket plats ni har.

Läs mer om solskatt, rotavdrag för solceller, solcellslån, solcellers återbetalningstid och om vad det finns för bidrag för solceller.

Behöver du hjälp att uppskatta hur mycket solceller som behövs på ditt hus? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Uppladdade filer