FÅ OFFERT
Solskatt på solenergi / Skatt på solel

Solskatt på solenergi / Skatt på solel

2021-06-14
/
av
Ecokraft
I kategorin

Funderar du på att installera solceller, eller har du precis skaffat solceller för att bli mer självförsörjande på el? Du har säkert hört talas om det som brukar kallas för ”solskatt” – en skatt på solel som betalas på den solel som du inte själv använder. Den överproduktion som din anläggning genererar, och som du inte lagrar för senare bruk, kan du sälja tillbaka till elnätet. Det är när du väljer att sälja solel som du också kan behöva betala solskatt. I den här artikeln får du reda på allt du behöver veta på temat ”Solenergi & skatt”.

Vad är solskatt?

”Solskatt” är en energiskatt och en fast kostnad per kilowattimme (kWh). I dag är kostnaden 35,3 öre per kWh (exkl. moms), eller 44,125 öre (ink. moms). Solskatt betalas på hela eller delar av intäkterna som du drar in från såld solel, men oftast slipper du betala.

Solceller & skatteregler 2021

Som solelsproducent i Sverige behöver du sällan betala skatt på solel, främst för att solelsproduktionen för en villa sällan kommer upp i en så stor mängd att du får försäljningsintäkter som överstiger den skattepliktiga gränsen. Dessa skatteregler gäller för solceller 2021.

  • Med solcellsanläggningar med en maximal effekt på mindre än 500 kWp behöver du inte betala solskatt
  • Sol el som produceras av anläggningar med en högsta effekt på 500 kWp eller mer är fullt skattepliktig
  • Sänkt energiskatt med motsvarande 0,5 öre per kWh kan i vissa fel appliceras på solcellsanläggningar med 500 kWp

* kWp = kilowattpeak (enhet som används för att mäta toppeffekten på en solpanel)

För att komma upp i en effekt på 500 kWp krävs i regel en solcellsanläggning som täcker cirka 1 300 kvadratmeter – en yta som privatpersoner sällan har möjlighet att nyttja för solelsproduktion. Dessa regler appliceras både på ovanpåliggande solceller och på integrerade solcellstak.

Läs mer om den höjda effektgränsen från 255 kWp till 500 kWp.

Energiskatt Solceller

Du har 40 000 kronor i skattefria intäkter på kapitalinkomst från privatbostad. Solskatt betalas på intäkter som överstiger den summan. Läs vidare för att få reda på vad som gäller för energiskatt på solceller, moms på solel och hur du kan öka din skatteåterbäring med reducerad skatt på solceller.

Som privatperson har du varje år 40 000 skattefria kronor i kapitalinkomst från bostad. Eftersom såld solel betraktas som kapitalinkomst från privatbostad av Skatteverket, och inte som näringsverksamhet, behöver du betala skatt på solel som överstiger 40 000 kronor på ett år, men sällan på inkomsten därunder. De gånger som du kan behöva betala solskatt för en mindre inkomst är om du också har andra intäkter på din bostad, som till exempel hyresintäkter.

Deklarera solel oavsett intäkt

I Sverige behöver du deklarera solel och den intäkt som du har gjort på försäljningen av den, oavsett hur stor dina intäkter har varit. Varje privatbostad har ett schablonavdrag på 40 000 kronor, vilket gör att du mest troligt inte kommer att behöva betala någon solskatt. Att göra en notering under ”Övriga upplysningar” räcker.

Moms på solel

Du behöver registrera dig för moms på solel om du säljer solel minst 30 000 konor exklusive moms, alternativt 37 500 kronor inklusive moms. Om du säljer för under 30 000 kronor exkl. moms, eller 37 500 kronor inkl. moms, behöver du inte registrera dig för moms.

Reducerad energiskatt på solceller

Som producent av solenergi kan du få reducerad energiskatt på solceller och en ökad skatteåterbäring.

Få återbäring på installationen

Du som installerar nya solceller kan få ett bidrag för solceller genom avdraget för så kallad ”Grön teknik.” Det fungerar precis som ett vanligt rotavdrag, men ger ett avdrag för hela 15 % av installationskostnaden, dock ej mer än till 50 000 kronor.

Skattereduktion på överskottsel

I din deklaration finns en förtryckt skattereduktion motsvarande 60 öre per kWh för den överproducerade el som du har sålt till elnätet, istället för att spara till senare med hjälp av så kallad batterilagring.

Avdrag när du säljer huset

När du säljer din villa kan du göra ett skatteavdrag som motsvarar hela priset på offerten, eftersom du anses ha gjort en grundförbättring av huset. Värdeökningen utöver offertpriset ger dig en vinst som du slipper beskatta.

Uppladdade filer