FÅ OFFERT
Sälja solel – så går det till

Sälja solel – så går det till

2021-06-29
/
av
Ecokraft
I kategorin

Har du installerat solceller och gör av med mindre än vad du tillverkar? Eller har du en överproduktion på sommarhalvåret? Genom att sälja solel som du inte förbrukar kan du mata in den på elnätet så att den kommer till gagn för andra. Under den tid på året som du producerar mindre kan du köpa tillbaka den el som du har sålt.

Förutsättningar för att sälja el från solceller

En del elhandelsföretag köper el från mikroproducenter. För att kunna sälja el från solceller krävs att du har ett avtal med något av dessa. De flesta kräver att du även köper el från dem, gör därför en jämförelse mellan olika elhandelsföretag – även priset kan skilja sig, både elpriset och inköpspriset på din egenproducerade el.

Om du saknar avtal får du inte betalt för den el som du matar in på elnätet.

Sälja egenproducerad el med skattereduktion för solceller

När du säljer el till ditt elhandelsföretag så är de skyldiga att bokföra värdet av den el som din solcellsanläggning matar in till elnätet. Beroende på hur mycket el du matar in (men framför allt på hur mycket el du matar ut) är du troligtvis berättigad till skattereduktion för förnybar el. Eftersom ditt elhandelsföretag har bokfört och registrerat hur mycket el du har sålt finns detta i regel förtryckt i din deklaration. Observera att du, för att få rätt till skattereduktion för solceller, behöver ha en deklarerad inkomst i Sverige.

Sälja solel – moms och momsbefrielse

För att få en lönsam anläggning är en viktig förutsättning ofta att du slipper kravet på att betala moms på din producerade el. Möjligheten till momsbefrielse omfattar dig som säljer solel till ett beskattningsunderlag under 30 000 kronor på ett beskattningsår, det vill säga det belopp som momsen läggs på. Beskattningsunderlaget får inte ha överskridit 30 000 kronor vid något tillfälle under de senaste två åren.

Eftersom skattesatsen är 25 % innebär detta att du kan sälja solel för 37 500 kronor utan att behöva ta ut någon moms. (30 000 kr + 7 500 kr i moms). Om du i din investeringskalkyl räknar med att kunna bli momsbefriad bör du säkerställa detta eftersom både elpriset, din elanvändning och mängden producerad el kommer att variera mellan olika beskattningsår.

Observera att momsbefrielsen är frivillig och kräver att du anmäler till Skatteverket att du vill bli befriad från moms på den el du säljer.

Skatt på intäkter från försäljning av el

En solcellsanläggning på ditt hus räknas inte som näringsverksamhet. Därför räknas inkomsterna från försäljning av el från dina solceller istället som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Det innebär att du kan sälja solel för upp till 40 000 kronor per år och fastighet utan att du behöver betala inkomstskatt på det.

Om din solcellsanläggning har en installerad toppeffekt på 255 kW eller mer behöver du betala så kallad solskatt som betalas på den el du använder. Få villor uppnår en toppeffekt som överstiger 255 kW. Om detta gäller för din villa är du befriad från energiskatten. Om du har flera mindre anläggningar som tillsammans överstiger denna toppeffekt får du en sänkt energiskatt med 0,5 öre per kWh. Denna gäller på el som du själv använder.

Förhållandet mellan elproduktion och elanvändning

När du skapar din investeringskalkyl bör du räkna med att solcellerna ska producera aningen mindre än vad du förbrukar på ett år. Ungefär hälften av den producerade används av dig och ditt hushåll och den resterande elen matas in på elnätet, där du kan sälja egenproducerad el och få ersättning. Detta kräver som sagt att du har tecknat ett avtal som ger dig ersättning. Läs mer om hur många solceller som behövs till ett hus.

Uppladdade filer