FÅ OFFERT
5 nackdelar med solceller

5 nackdelar med solceller

2020-03-31
/
av
Ecokraft
I kategorin

Eftersom vi jobbar med att driva omställningen till ett hållbart liv så är vi väldigt positiva när det kommer till förnybar energi och solcellssystem. Trots det finns det vissa trösklar som kan anses vara nackdelar med solceller. I den här artikeln kan du läsa om 5 nackdelar med solceller – och om hur de inte nödvändigtvis behöver vara så negativa ändå.

1. Solceller kostar mycket pengar

Den initiala kostnaden för att köpa solceller i Sverige är ganska hög. Vid investering av ett solcellssystem ingår kostnader för solcellsmoduler, kablage, växelriktare och för själva installationen. Det resulterar i en hög engångskostnad som ofta landar på cirka 100 000 kronor och uppåt.

Det går däremot att påverka kostnaden för din solcellsinstallation. Om du får investeringsstöd (grönt avdrag) kan du sänka dina installationskostnader med 15 % (år 2021), alternativt med 9 % när du använder rotavdrag för solceller. Beroende på kvaliteten på produkterna som du installerar och på vilken leverantör du väljer, kan priset skilja sig. Andra faktorer såsom takets utformning och transportavstånd kan påverka priset.

Läs mer! Installera solceller – Villa: Kostnad

Hög kostnad nu - Bra avkastning i längden

Bättre avkastning än att ha pengarna på banken.

När du väl har solceller på taket så behöver du inte betala för systemet fler gånger. De börjar producera el direkt och du sparar istället pengar på din elräkning från dag 1. Den el som du överproducerar kan du lagra i ett batteri eller sälja till ditt elhandelsbolag. På så sätt får du bättre avkastning än att ha pengarna på banken, samtidigt som det finns fördelaktiga bidrag att söka.

Trots att investeringskostnaden är hög kommer du att spara pengar redan under det första året.

2. Solceller tar mycket plats

Ju mer el du vill producera, desto fler solceller behöver du, eftersom du vill samla så mycket solenergi som möjligt. Solceller kräver mycket utrymme och vissa tak är inte tillräckligt stora för att passa antalet solcellsmoduler som du vill ha.

Tar plats - På ytor du inte använder

Taket är ett utrymme som sällan utnyttjas för specifika ändamål.

Ett alternativ är att installera solcellerna i din trädgård om du har tillgång till en ledig plats där solen skiner.  Om du inte har utrymme för alla solcellsmoduler du vill ha, så kan du välja att installera färre för att fortfarande tillgodose en del av dina energibehov.

Trots att solceller tar plats så sitter det oftast monterade på taket som är ett utrymme som sällan utnyttjas för specifika ändamål.

Få offert

3. Solceller är väderberoende

Elproduktionen från ett solcellssystem påverkas av vädret, under molniga och regniga dagar så sjunker effektiviteten. Solceller är beroende av solljus för att effektivt samla solenergi. Därför kan dagar med mycket moln och regn ha en märkbar effekt på energiproduktionen. Du bör också ta hänsyn till att produktionen ligger på noll under natten när solen inte lyser.

Lagra överproducerad el till mörkare dagar

Batterilagring förser fastigheten med el när solen inte skiner.

Solceller producerar bra i Sverige och har ungefär samma möjligheter att producera el som i Tyskland, som är ett av de främsta länderna i världen när det kommer till användning av solcellssystem.

Sverige får sin beskärda del av snö och regn under året, men tack vare vårt nordliga läge får vi också många timmar med solljus på sommarhalvåret, och vår solinstrålning är tillräcklig för att täcka energibehovet. Med hjälp av batterier är det alltså möjligt att lagra solenergi för användning av överproducerad el på natten och andra tillfällen då systemet inte producerar någon el.

4. Batterier till solceller är dyra

När solceller producerar el så finns det tre olika saker som du kan göra med elen:

  1. Använda elen direkt
  2. Skicka ut den på elnätet
  3. Lagra den i ett batteri för solceller.

I dessa batterier kan energi lagras under dagen för att sedan används under natten.  

Att ha ett batterisystem kopplat till sina solceller är en bra lösning om du vill använda solenergi dygnet runt, men är samtidigt en ganska kostsam investering. I många fall är det smartare att bara använda solenergi under dagen och sedan köpa energi från elnätet under natten.

Billigare med gröna avdrag

Med de bidrag som finns att söka kan det bli intressant

Med de bidrag som finns att söka kan det bli intressant för den som är intresserad av att investera i batterier till sina solceller. Fram till slutet av 2016 infördes stöd för investering i lagring av egenproducerad el. Detta ersattes 2021 av det gröna skatteavdraget som ger ett avdrag på 50 % av installationskostnaden för solcellsbatterier, fortsatt maximalt 50 000 kronor.

Därtill blir du dessutom mindre beroende av att köpa el, vilket i sig är en framtidssäkring.

5. Solceller är inte 100% klimatneutrala

Även om miljöpåverkan från solceller är mycket mindre jämfört med andra energikällor, så har produktionen av solceller fortfarande en viss påverkan på miljön. Produktion och transport av solcellssystem har förknippats med utsläpp av växthusgaser. Det används också en del hälsofarliga och giftiga produkter under tillverkningsprocessen av materialet till solcellerna, vilka indirekt kan påverka miljön. 

Klimatpositivt redan efter 2 år

Solceller är klimatpositiva i nästan 95 % av dess livslängd.

Trots detta är utsläppen från solenergi mycket lägre än från andra energikällor. Om du väljer att köpa dina solceller från en leverantör som har 100% klimatneutral produktion av sina solceller så minskar man sina utsläpp.

Om du samtidigt anlitar ett företag som har 100 % förnybar energi i sina transporter så minskar du miljöpåverkan ytterligare.

När solcellssystemet väl är monterat och producerar el så har det ingen påverkan på miljön längre. Systemet producerar istället energi som är helt fri från utsläpp och blir efter cirka 2 år klimatpositivt. Solceller är alltså klimatpositiva i nästan 95 % av dess livslängd.

Om du är intresserad av hållbarhet och klimatet så läs gärna Miljöaktivistens 3 smarta argument för att investera i solceller 2020.

Få offert

Källor:

Wikipedia 

Greenmatch UK

Uppladdade filer