FÅ OFFERT

5 nackdelar med solceller 2020

2020-03-31
/
av
Ecokraft
i kategorin

Eftersom vi jobbar med att driva omställningen till ett hållbart liv så är vi väldigt positiva när det kommer till förnybar energi och solcellssystem. Men trots det så ser vi också vissa nackdelar med solceller. I den här artikeln kan du läsa om 5 nackdelar med solceller och några motargument.

1. Solceller kostar mycket pengar

Den initiala kostnaden för att köpa solceller i Sverige är ganska hög. Om du investerar i ett solcellssystem så betalar du för solcellsmoduler, växelriktare, kablage och för installationen. Det blir oftast en engångskostnad på hundratusen kronor och uppåt. 

Kostnaden sjunker med 15% (år 2021) om du får investeringsstöd, alternativt med 9% om du väljer ROT-avdraget. Priset kan dock variera mellan leverantörer och beroende på kvaliteten på produkterna som installeras. Andra faktorer som påverkar priset är transportavstånd och takets utformning.

bättre avkastning än att ha pengarna på banken

Men när man väl har solceller på taket så behöver man inte betala för systemet fler gånger. De börjar producera och man sparar istället pengar på sin elräkning. Den el man överproducerar kan man lagra i ett batteri eller sälja till sitt elhandelsbolag.  På så sätt får man bättre avkastning än att ha pengarna på banken, samtidigt som det finns fördelaktiga bidrag att söka.

Trots att investeringskostnaden är hög kommer man att spara pengar redan första året.

2. Solceller tar mycket plats

Ju mer el du vill producera, desto fler solceller behöver du, eftersom du vill samla så mycket solenergi som möjligt. Solceller kräver mycket utrymme och vissa tak är inte tillräckligt stora för att passa antalet solcellsmoduler som du vill ha.

taket är ett utrymme som sällan utnyttjas för specifika ändamål.

 

Ett alternativ är att installera solcellerna i din trädgård om du har tillgång till en ledig plats där solen skiner.  Om du inte har utrymme för alla solcellsmoduler du vill ha så, kan du välja att installera färre för att fortfarande tillgodose en del av dina energibehov.

Trots att solceller tar plats så sitter det oftast monterade på taket som är ett utrymme som sällan utnyttjas för specifika ändamål.

3. Solceller är väderberoende

Elproduktionen från ett solcellsystem påverkas av vädret, under molniga och regniga dagar så sjunker effektiviteten. Solceller är beroende av solljus för att effektivt samla solenergi. Därför kan dagar med mycket moln och regn ha en märkbar effekt på energiproduktionen. Du bör också ta hänsyn till att produktionen ligger på noll under natten när solen inte lyser.

 

Solceller producerar bra i Sverige och har ungefär samma möjligheter att producera el som Tyskland,  som är ett utav de främsta länderna i världen när det kommer till användning av solcellssystem.

Även fast Sverige får en del snö och regn under året så har vi tillräckligt med solinstrålning för att täcka energibehovet. Om man installerar batterilagring till sina solceller kan man använda sin sparade överproduktion på natten när solcellssystemet inte producerar. 

4. Batterier till solceller är dyra

När solceller producerar el så finns det tre olika saker man kan göra med elen. Man måste antingen använda elen direkt, skicka ut den på elnätet eller lagra den i ett batteri för solceller. I dessa batterier kan energi lagras under dagen för att sedan används under natten.  

Att ha ett batterisystem kopplat till sina solceller är en bra lösning om man vill använda solenergi dygnet runt men är samtidigt en ganska kostsam investering. I många fall är det smartare att bara använda solenergi under dagen och sedan köpa energi från elnätet under natten. 

Men med de bidrag som finns att söka kan det bli intressant

Men med de bidrag som finns att söka kan det bli intressant för den som är intresserad av att investera i batterier till sina solceller. Under slutet av 2016 infördes stöd för investering i lagring av egenproducerad el.

Samma bidrag gäller även fram till 31 december 2020. Bidraget för lagring av egenproducerad el täcker 60% av investeringskostnaden, maximalt 50 000 kr.

Dessutom blir man också mindre beroende av att köpa el, vilket i sig är en framtidssäkring.

5. Solceller är inte 100% klimatneutrala

Även om påverkan på miljön från solceller är mycket mindre jämfört med andra energikällor, så har produktionen av solceller fortfarande en påverkan på miljön. Produktion och transport av solcellssystem har förknippats med utsläpp av växthusgaser. Det används också en del hälsofarliga och giftiga produkter under tillverkningsprocessen av materialet till solcellerna, vilka indirekt kan påverka miljön. 

Trots detta är utsläppen från solenergi mycket lägre än från andra energikällor. Om man väljer att köpa sina solceller från en leverantör som har 100% klimatneutral produktion av sina solceller så minskar man sina utsläpp.

Anlitar man samtidigt ett företag som har 100% förnybar energi i sina transporter så minskar man miljöpåverkan ytterligare.

När solcellssystemet väl är monterat och producerar el så har det ingen påverkan på miljön längre. Istället så producerar systemet energi helt fritt från utsläpp och blir efter cirka 2 år klimatpositivt. 

Om du är intresserad av hållbarhet och klimatet så läs gärna Miljöaktivistens 3 smarta argument för att investera i solceller 2020.

 

 

Källor:

Wikipedia 

Greenmatch UK

Uppladdade filer
Vad tyckte du om denna artikel?