FÅ OFFERT
Miljöaktivistens 3 smarta argument för att investera i solceller 2020

Miljöaktivistens 3 smarta argument för att investera i solceller 2020

2020-03-09
/
av
Fredric Larsson
I kategorin

Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin i världen men också i Sverige. Amazons grundare Jeff Bezos donerade nyligen 10 miljarder dollar för att bekämpa klimathotet och en SIFO-undersökning estimerade att över 2 miljoner svenskar blivit påverkade av “The Greta Effect”

Trots att vi är ett litet land har vi mycket att komma med när det kommer till miljötänk och hållbara lösningar. Men om man bryr sig om miljön och är orolig inför framtida förändringar så kan det kännas frustrerande när man inte vet vad man kan göra för att bidra. 

I denna artikel går vi på ett förenklat sätt igenom hur växthusgaser påverkar klimatet och tre smarta argument för varför den som bryr sig om miljön bör investera i solceller.

Högsta koncentrationen av växthusgaser på 800.000 år

Jordens klimat blir allt varmare. Klimatet har varierat naturligt i alla tider. Men i stort sett alla klimatforskare är eniga om att den accelererande klimatförändring vi ser idag beror på mänsklig påverkan. Vi saknar heltäckande kunskaper och vet inte allt om klimatsystemet, men den ökade växthuseffekten och den globala uppvärmningen är ett faktum. 

Kolkraft står för cirka 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion.

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Det innebär att vi måste följa temperaturens variationer under årtionden för att kunna avgöra hur klimatet förändras. 

På det norra halvklotet har de senaste årtiondena varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet de senaste 800 000 åren.

Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling leder till ökade halter av växthusgaser. Cirka 80 procent av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen, som ligger bakom majoriteten av utsläppen av koldioxid. Kolkraft står för cirka 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. 

De ökade halterna hinner inte tas upp av växtligheten utan hamnar utanför det naturliga kretsloppet.

Det är inte bara luften som värms upp, även världshaven blir varmare och isarna runt våra poler smälter. De senaste 40 åren har världshaven buffrat den stora majoriteten av den globala uppvärmningen som vi orsakar. Men förr eller senare blir haven så varma och fulla av koldioxid att de avger mer än de tar upp. Temperaturökningen i luften ökar då mycket snabbare än idag. 

Varmare och surare hav är skadliga för fisk, korallrev och marina ekosystem. Våra utsläpp rubbar naturens balans idag och kommer ha negativa konsekvenser för oss i framtiden. 

Det kan vara väldigt frustrerande att inte veta vad man kan göra för att bidra till en bättre miljö och framtid. Men man brukar säga att “ingen kan göra allt, men alla kan göra något” och därför har vi tagit fram “miljöaktivistens 3 smarta argument för att installera solceller 2020”:

 

1.  Energi från solen är förnybar

Varför bryr man sig om miljön om man skaffar solceller? Jo för att energi från solen finns i överflöd! Den lyser alltid någonstans på jorden och om man ser på vårt bildexempel så ser man att det kommer mer energi från solen än alla andra förnybara och oförnybara resurser tillsammans:

 

lika mycket sol som träffar jordens yta under en minut kan täcka hela världens energibehov under ett helt år!

Konventionella metoder för att utvinna energi med hjälp av fossila bränslen är begränsade, eftersom resurserna man använder som t.ex. kol, uranium och naturgas för eller senare kommer att ta slut.

Men däremot kommer förnybara resurser som sol, vind och geotermisk värme att hela tiden förnyas. Av alla olika förnybara alternativ som finns är solenergin som jorden tar emot från solen den absolut största resursen vi har.

Det är faktiskt så att lika mycket sol som träffar jordens yta under en minut kan täcka hela världens energibehov under ett helt år!

Så om man bryr sig om miljön, klimatfrågan och den globala uppvärmningen bör man vara intresserad av att mänskligheten ska gå över till förnybara energikällor. Av våra förnybara energikällor är solen den absolut största och energirikaste. 

Då fattas bara tekniken för att kunna utvinna denna energi på ett säkert och effektivt sätt! Det tar oss vidare till argument nummer två, om hur mogen solcellstekniken är idag:

2. Solcellstekniken är redo för att revolutionera världen!

Trots att solceller i Sverige tidigare har kritiserats för att vara dyrt och ineffektivt, har vi nu gått förbi den punkt där solcellstekniken är tillräckligt effektiv för att fungera utmärkt i Sverige. Det har visat sig vara väldigt fördelaktigt för både miljön och privatekonomin i svenska hushåll. 

När man väl har investerat i solceller så fungerar de i över 30 år utan något behov för underhåll eftersom systemet inte har några rörliga delar. 

Om man kompletterar sin egenproducerade el med att köpa el producerad från förnybara källor så kan man undvika fossila bränslen och leva 100% på förnybar miljövänlig energi!

Nu har många svenska familjer investerat i solceller på grund av de bidrag som går att söka för solceller i Sverige och att allt fler vill bidra till att förbättra världen. Tekniken har utvecklats drastiskt de senaste åren och i kombination med intelligenta lagringssystem (batterier till solceller) så kan även vi i Sverige nyttja egenproducerad el stora delar av dygnet. 

Om man kompletterar sin egenproducerade el med att köpa el från förnybara energikällor så kan man undvika fossila bränslen och leva 100% på förnybar miljövänlig energi!

Vi ser faktiskt en global och historiskt unik trend där mer av nyinvesteringarna i kraftproduktion går till förnybar elproduktion än till gas, kol, olja och kärnkraft tillsammans! Så solceller är helt rätt i tiden och solcellstekniken är mogen för att användas över hela världen. 

 

3.  Man bidrar till en bättre värld när man investerar i solceller

När man sätter upp solceller på sitt tak så börjar man direkt att minska sitt klimatavtryck och andelen koldioxidutsläpp man orsakar.  Kvalitativa solceller kommer att producera el i åtminstone 30 år utan att behöva bytas, vilket innebär att du kommer att minska utsläppen varje år om du investerar i solceller på din villa eller stuga.

Många undrar om solceller är miljöfarliga under tillverkningen men när solcellen har suttit uppe i cirka två år har den genererat mer energi än vad som går åt för att producera den. Miljömässigt så klimatkompenserar din solcellsanläggning sig själv inom 2 år. 

Men i Sverige kommer närmare en tredjedel av växthusgasutsläppen från transporterna på våra vägar. Eftersom att vi har långa avstånd, stort bilinnehav och stora lastbilar. Men det finns faktiskt transportföretag som endast använder hållbara, förnybara drivmedel som HVO100 diesel. Så ställ krav på dina leverantörer att de endast använder förnybart bränsle i sina transporter.

 

Sammanfattning

Växthusgaserna ökar i Sverige och i hela världen så vi måste vända trenden. Solenergin finns i överflöd och levererar mer energi under en dag än vad vi behöver för lång tid framöver. Tekniken är redan nu mogen för att tillgodose en stor del av vårt vardagliga behov. Så om du har lust och möjlighet så kan du börja bidra till en bättre framtid genom att investera i solceller.

 

Är du intresserad av hållbarhet och vill veta mer hur vi jobbar kring detta? Läs gärna “7 anledningar till att ECOKRAFT jobbar med Solarwatt.”

 

Källor:

Go Green - Why Solar Energy is Good

Revision Energy - Solar is an Abundant Resource 

Naturvårdsverket - Fakta om klimat

WWF - Mänsklig påverkan

Wikipedia - Solar Power in AustraliaUppladdade filer