FÅ OFFERT
Solceller - Villa: Producera din egen el

Solceller - Villa: Producera din egen el

2022-04-01
/
av
Ecokraft
I kategorin

Intresset för solceller på hus och villa blir allt större bland privatpersoner. Priserna har sjunkit och det är nu ekonomiskt försvarbart att investera i en anläggning med solceller till din villa eller ditt hus. Samtidigt är solel en hållbar energikälla som är helt fri från koldioxidutsläpp, vilket gör att alla idag kan göra plånboken, såväl som miljön, en tjänst. Att börja producera egen el med hjälp av solceller på villa ligger helt i tiden, och det märks inte minst på den växande mängd solcellsinstallationer på privata bostäder.

Solceller på villa ger hållbar el

Ett komplett solcellspaket har idag en återbetalningstid på mellan 10-15 år beroende på bland annat mängden solceller. En villa rymmer normalt mellan 5000W-10000W, vilket innebär att du som privatperson kan producera en stor del av din elanvändning själv. Viktigt är dock att solcellsanläggningen dimensioneras efter din elkonsumtion. Vi hjälper dig till rätt val.

Solpaneler - villa: bli mikroproducent av solel

En mikroproducent av el avser en privatperson som producerar egen el under ett vanligt uttagsabonnemang på max 100A, vilket motsvarar ca 69kW. Som mikroproducent slipper du skatta på den el du producerar förutsatt att produktionen inte överstiger konsumtionen på årsbasis. Detta kallas ofta för nettokonsumtion eller att man är en så kallad ”nettokonsument”.

Slipp betalning för inmatningsabonnemang & elmätarbyte

Uppfyller du kraven om nettokonsumtion och produktion på max 69kW behöver du inte betala för ett inmatningsabonnemang eller elmätarbyte. Elnätsägaren är skyldig att byta elmätare utan kostnad för dig som kund.

Solpaneler - kostnad: En bra investering

En solcellsanläggning har en livslängd på cirka 40 år och en återbetalningstid på 10-15 år och är därmed en bra långsiktig investering med många år av ren vinst. Solceller ger bättre avkastning än att ha pengarna på banken och samtidigt bidrar de till en bättre miljö.

Vill du utföra monteringen själv bistår vi självklart med utförliga monteringsanvisningar och konsulterar er i projektet. Vill du istället ha totalentreprenad är du berättigad till rotavdrag för solceller.

Det tidigare solcellsstödet har numera ersatts av ett så kallat grönt avdrag som är en skattereduktion för solceller, som ger dig 15% avdrag för dina installerade solceller på villa. Observera dock att avdraget högst kan uppgå till 50 000 kronor. I och med det nya avdraget behöver du inte längre skicka in en bidragsansökan till Länsstyrelsen, vilket tidigare var fallet med solcellsstödet.

Produktgaranti som du sparar pengar på

Våra solceller har marknadens bästa garantier med 30 års produktgaranti samt 30 års 87-procentig linjär effektgaranti. Det innebär att produkten garanteras hålla längre tid än vad det tar för den att återbetala sig själv – en investering som du garanterat kommer tjäna pengar på. Ta reda på vad ett genomsnittligt pris för solceller på villa kan vara.

Grön hållbarhet i all sin enkelhet

En solcellsanläggning har inga rörliga delar och när den är installerad kräver den minimalt underhåll och service. Vid installationen seriekopplas solcellerna i så kallade strängar för att öka spänningen i kablarna och på så sätt minska förluster. Strängarna kopplas sedan in i en växelriktare som gör om likspänningen från solcellerna till växelström och fasar in den på er sida av elmätaren.

På detta sätt använder ni till största möjliga mån den solel som ni producerar själva. Om en överproduktion sker, matas automatiskt överskottet ut på elnätet och ni får betalt för de överproducerade kilowattimmarna.

Att tänka på vid köp och installation av solceller

  • Alla växelriktare ska vara CE-märkta och programmerade enligt SS-EN50438 (Svenska nätinställningar)
  • I Sverige får man snedbelasta faserna med max 3000W inmatad effekt
  • Monteringssystemet och alla ingående delar ska vara beräknat för lokala snö- och vindlaster
  • En säkerhetsmarginal på 30 cm bör användas runt öppna kanter för att minimera vindfånget
  • Du får göra allt montage själv utom inkopplingen av växelriktaren mot elnätet, den behöver en behörig elektriker utföra
  • Bidrag kan sökas hos Energimyndigheten och hos Jordbruksverket (OBS! Bidraget är inte garanterat)
  • Förhandla fram ett elavtal med bra betalning eller kvittning (nettomätning) med en elleverantör (behöver inte vara din nätägare)
  • En solcellsinstallation på ditt hus berättigar till ROT-avdrag (kan EJ kombineras med solcellsbidrag)
  • Solceller har inga lösa delar och efter monteringen producerar solcellerna el i många år utan behov av service
Uppladdade filer