FÅ OFFERT
Ekonomi solceller för privatpersoner

Ekonomi solceller för privatpersoner

2014-03-31
/
av
Ecokraft
I kategorin

SOLCELLER GER BÄTTRE RÄNTA ÄN PÅ BANKEN

Sparar man pengar på banken idag får man vara nöjd om man lyckas få 0,25 % ränta på pengarna. Med solceller kan du från år 1 göra en besparing som motsvarar 5-6 % ränta. Ett system på 5000W kostar ca 100000 kr installerat och klart, utan ev. bidrag eller ROT-avdrag, och producerar ca 4700 kWh per år. Räknat med ett snittpris på 1,20 kr per kWh ger det en besparing på 5640 kr första året, en besparing som bara kommer bli större i takt med att elpriset ökar.

SOLCELLER MINSKAR DINA ELKOSTNADER

Solceller sänker dina elkostnader och därmed påverkas du mindre av stigande elpriser. Oavsett vad du har för uppvärmning i huset har du alltid en elförbrukning. Kan du själv producera majoriteten av elen du förbrukar ökar besparingarna när elpriset stiger. Det vill säga att stigande elpriser ökar din besparing istället för dina kostnader. Eftersom du minskar ditt behov av köpt el och därmed får lägre driftskostnader ökar även husets värde.

Uppladdade filer