FÅ OFFERT
Mikroproducent - El

Mikroproducent - El

2021-10-19
/
av
Ecokraft
I kategorin

Vill du börja producera solel med hjälp av solceller? Alla som har en anläggning som är kopplad till, och tillför solel till, elnätet är elproducenter. Om du har en mindre solcellsanläggning som sitter på till exempel en villa eller ett fritidshus är du oftast en mindre elproducent, en så kallad mikroproducent av el.

Som mikroproducent av el slipper du betala elnätsavgiften för inmatning, mätning och rapportering. Du blir också berättigad till vissa bidrag. Att vara mikroproducent av solel gör inte enbart miljön en stor tjänst, utan kommer också med ekonomiska fördelar. Att sälja el från solceller gör det möjligt att mata in den överproducerade elen under sommaren till elnätet för att köpa tillbaka den under tider på året då solelsproduktionen inte är lika hög.

Krav som mikroproducent

För att uppfylla kriterierna för att vara mikroproducent av el finns det några olika krav som behöver uppfyllas. Ellagen (1997:857) definierar mikroproducenter enligt följande villkor:

  • Säkringsabonnemanget (huvudsäkringen) får inte överstiga 63A (ampere)
  • Inmatningseffekten/anläggninsgseffekten får inte överstiga 43,5 kW (kilowatt)
  • Du måste köpa mer el än vad du matar ut, du måste alltså vara en så kallad nettokonsument

Om din solcellsanläggning inte skulle leva upp till definitionen i lagen kan elnätsföretaget inte använda det som grund för att neka dig till att ansluta din anläggning till elnätet. Du kan däremot behöva betala för de administrativa avgifterna som tillkommer vid inmatning av solel på elnätet. Andra priser och villkor kan också bli påverkade.

Mikroproduktion av el - 3 fördelar

Mikroproduktion av el kan ge dig rätt till flera fördelar.

  1. Befriad från energiskatt
  2. Rätt till skattereduktion
  3. Momsregistrering behövs inte

1. Befriad från energiskatt som mikroproducent

För dig som är mikroproducent med en solcellsanläggning med en installerad högsta toppeffekt à 255 kW behöver inte betala energiskatt. Detta gäller både för den producerade elen som du själv använder och för den som matas ut på elnätet.

Läs mer om skatt på solceller.

2. Mikroproduktion ger rätt till reducerad skatt

Mikroproduktion av solel ger dig i regel rätt till en skattereduktion motsvarande 60 öre per såld kWh (kilowattimme), dock högst 18 000 kr per år. Det förutsätter också att din mätarsäkring inte överstiger 100A (ampere). Skattereduktion görs genom avdrag från din inkomstskatt. Utan en deklarerad inkomst är det alltså inte möjligt att få skattereduktion för mikroproducerad el.

Du behöver inte ansöka om reducerad skatt för mikroproduktion av el, utan detta avdrag sker automatiskt. Ägaren av ditt elnät rapporterar din förbrukning och produktion av el, du behöver alltså inte göra detta själv.

Trots att din anläggning inte uppfyller de kriterier som ställs i ellagen kan du istället beviljas skattereduktion för solceller. Däremot är det i många fall mer lönsamt med de fördelaktiga avtal som du får av ditt elnätsföretag. För att beviljas reducerad skatt är reglerna mindre stränga än för att räknas som mikroproducent av el.

3. Slipp momsregistrering

Den som säljer tjänster eller varor som överstiger 30 000 kronor per kalenderår är skyldig att registrera sig för moms och ska även ta ut moms på försäljningen. Som mikroproducent med en försäljning på högst 30 000 kronor (inkl. solel och allt annat) slipper du alltså både momsregistrera dig samt behöver inte heller ta ut moms på försäljningen av den solel som du matar ut på elnätet. Du som villaägare med solceller på taket har troligtvis en så pass liten produktion att värdet av den el som du säljer inte gör dig skyldig till momsregistrering, förutsatt att det huvudsakliga syftet med din anläggning är att producera el för eget bruk.

Skatteverkets hemsida finns ytterligare information om mikroproduktion av förnybar el.

Uppladdade filer