FÅ OFFERT

Producera din egen el med solceller

2020-02-13
/
av
Ecokraft
i kategorin

Intresset för solceller blir allt större bland privatpersoner. Priserna har sjunkit och det är nu ekonomiskt försvarbart att investera i en solcellsanläggning till din villa eller ditt hus. Samtidigt är solel en hållbar energikälla som är helt fri från CO2 utsläpp vilket gör att alla idag kan göra plånboken såväl som miljön en tjänst.

PRODUCERA DIN EGEN EL MED SOLCELLER

Ett komplett solcellspaket har idag en återbetalningstid på mellan 10-15 år beroende på bland annat systemets storlek. En villa rymmer normalt mellan 5000W-10000W vilket betyder att man som privatperson kan producera en stor del av sin elanvändning själv. Viktigt är dock att man dimensionerar solcellsanläggningen efter sin elkonsumtion. Vi hjälper dig till rätt val.

MIKROPRODUKTION MED SOLCELLER

Med mikroproducent menas en privatperson som producerar egen el under ett vanligt uttagsabonnemang på max 100A vilket motsvarar ca 69kW. Som mikroproducent slipper man skatta på den el man producerar så länge produktionen inte överstiger konsumtionen på årsbasis, detta kallas ofta för nettokonsumtion eller ”att man är nettokonsument”. Uppfyller man dessa två krav behöver man inte betala för ett inmatningsabonnemang eller elmätarbyte. Elnätsägaren är skyldig att byta elmätare utan kostnad för dig som kund.

SOLCELLER, EN BRA INVESTERING

En solcellsanläggning har en livslängd på ca 40 år och en återbetalningstid på 10-15 år och är därmed en bra långsiktig investering med många år av ren vinst. Solceller ger bättre avkastning än att ha pengarna på banken och samtidigt bidrar de till en bättre miljö.
Vill man utföra monteringen själv bistår vi självklart med utförliga monteringsanvisningar och konsulterar er i projektet. Vill man istället ha totalentreprenad är installationsarbetet ROT-berättigat.

Riksdagen beslutade nyligen att satsa totalt 1 395 miljoner kronor till solcellsstödet under perioden 2016-2019. Vi hjälper självklart till med bidragsansökan.

Våra solceller har marknadens bästa garantier med 30 års produktgaranti och 30 års 87 % linjär effektgaranti vilket betyder att produkten garanteras hålla längre tid än vad det tar för den att återbetala sig själv. En investering som du garanterat kommer tjäna pengar på.

ENKELHET

En solcellsanläggning har inga rörliga delar och när den är installerad kräver den minimalt underhåll och service. Vid installationen seriekopplas solcellerna i så kallade strängar för att öka spänningen i kablarna och på så sätt minska förluster. Strängarna kopplas sedan in i en växelriktare som gör om likspänningen från solcellerna till växelström och fasar in den på er sida av elmätaren. På detta sätt använder ni till största möjliga mån den solel ni producerar själva. Sker en överproduktion matas automatiskt överskottet ut på elnätet och ni får betalt för de överproducerade kilowattimmarna.

ATT TÄNKA PÅ VID KÖP OCH INSTALLATION AV SOLCELLER

  • Alla växelriktare ska vara CE-märkta och programmerade enligt SS-EN50438 (Svenska nätinställningar)
  • I Sverige får man snedbelasta faserna med max 3000W inmatad effekt
  • Monteringssystemet och alla ingående delar ska vara beräknat för lokala snö- och vindlaster
  • En säkerhetsmarginal på 30cm bör användas runt öppna kanter för att minimera vindfånget
  • Du får göra allt montage själv utom inkopplingen av växelriktaren mot elnätet, den ska en behörig elektriker göra
  • Bidrag kan sökas hos Energimyndigheten och hos Jordbruksverket (OBS att bidraget inte är garanterat)
  • Förhandla fram ett elavtal med bra betalning eller kvittning (nettomätning) med en elleverantör (behöver inte vara din nätägare)
  • En solcellsinstallation på Ditt hus berättigar till ROT-avdrag (kan EJ kombineras med solcellsbidrag)
  • Solceller har inga lösa delar och efter monteringen producerar solcellerna el i många år utan behov av service

Uppladdade filer
Vad tyckte du om denna artikel?