FÅ OFFERT
Skattereduktion solceller 2022

Skattereduktion solceller 2022

2021-11-01
/
av
Ecokraft
I kategorin

Detta gäller för skattereduktion för solceller 2022. Du som producerar egen el med hjälp av solceller och väljer att sälja solel som du själv inte använder till elnätet, betalar vad som brukar kallas för solskatt. Privatpersoner och juridiska person som producerar förnybar el i Sverige har dessutom rätt till skattereduktion. Solceller som producerar överskottsel som matas ut till elnätet, istället för att till exempel lagras i ett solcellsbatteri, ger rätt till en skattereduktion förutsatt att du också köper el från elnätet. Här får du en grundlig genomgång av allt du behöver veta om skattereduktion & solceller.

Vad innebär skattereduktion för solceller?

Skattereduktion för solceller innebär att du får ett avdrag på din inkomstskatt för den el som du har producerat med hjälp av solceller (eller annan förnybar el) och som du sedan har sålt vidare till elnätet. Varje såld kilowattimme ger 60 öre i skattereduktion. Solceller som sitter på villatak ger i regel alltid full skattereduktion, men det finns några krav som behöver uppfyllas – för att ha rätt till skattereduktion för solceller behöver gäller följande kriterier.

Kriterier för skattereduktion för solceller

• Du framställer förnybar el och har anmält detta till ditt elnätsföretag

• Du har en deklarerad inkomst i Sverige

• Anslutningspunkten för in- och utmatning av el måste vara densamma och mätning måste ske via samma anslutningspunkt

• Anslutningspunktens huvudsäkring för högst uppgå till 100A (du hittar säkringseffekten på din elfaktura)

• Mängden kilowattimmar som matas in från elnätet avgör dina solcellers maximala skattereduktion (om du säljer mer än du köper kan du alltså endast få skattereduktion för motsvarande kWh som du köper)

• Skattereduktion kan ges för maximalt 30 000 kWh / 18 000 kronor per kalenderår

För att räknas som mikroproducent av el skiljer sig kraven åt, bland annat i avseende huvudsäkringen och anläggningseffekten. Det är däremot möjligt att få reducerad solskatt trots att du inte uppfyller kriterierna på en mikroproducent.

Skattereduktion förnybar el

Förnybar el innefattar el som produceras av energikällor som ständigt fylls på, såsom solenergi, vattenkraft, vindenergi, biomassa och vågenergi. Samtliga av dessa energikällor fylls på med strålar från solen och kan omvandlas till förnybar el. Den energi som solen strålar in till Jorden varje dag är 10 000 gånger mer än vad hela världens befolkning förbrukar. Ju fler som producerar förnybar el, desto bättre är det för vår planet. Det är också anledningen till varför skattereduktion på förnybar el finns i Sverige.

Underlag för skattereduktion för förnybar el

Underlag för skattereduktion för förnybar el är de kilowattimmar (kWh) som du har matat in i den anslutningspunkt som du har för ditt uttagsabonnemang, under ett och samma kalenderår. Det innebär att du endast kan få skattereduktion för förnybar el som du själv inte använder.

Skattereduktionen finns i regel redan förtryckt i din deklarationsblankett. Om den inte gör det behöver du fylla i den i samband med att du lämnar in din deklaration. Skattereduktion för solel och annan typ av förnybar el får du under nästkommande år.

Läs också om vad som gäller för skattereduktion för solceller – företag.

Uppladdade filer