FÅ OFFERT
Regeringen släpper förslag om bidrag till solceller 2021

Regeringen släpper förslag om bidrag till solceller 2021

2020-09-22
/
av
Ecokraft
I kategorin

Det nya budgetförslaget från Regeringen innehåller nya förslag om bidrag till solceller under 2021. Nyligen föreslog regeringen flera satsningar för "att minska utsläppen och skapa nya jobb." Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.


Förlängt bidrag till solceller för företag

Regeringen förlänger solcellsstödet till kommuner och företag. Förslaget innebär 10% i bidrag för kommuner och företag som installerar solceller under 2021. Regeringen föreslår att totalt 260 miljoner kronor ska gå till solcellsstödet under 2021.


För privatpersoner har regeringen nyligen remitterat förslag om att införa ett grönt avdrag för solceller.


Höjd effektgräns för skatteavdrag på solceller under 2021

Regeringens förslag innehåller höjd effektgräns för undantaget från skatteplikt för egenproduktion av el. Just nu är gränsen för att räknas med i undantaget att produktionskapaciteten understiger 255 kW, i förslaget höjs detta till 500 kW.


Regeringen föreslår också att solel från mindre anläggningar får fullständig skattebefrielse genom utvidgning av den nuvarande möjligheten till avdrag i deklarationen.


Kunder slipper vänta på beslut om bidrag till solceller

Vi frågade Daniel Karlsson, vice VD på ECOKRAFT vad han tycker om Regeringens förslag för bidrag och skatteavdrag till solceller:

"Det är positivt med fortsatt stöd och 10% betyder att pengarna kommer räcka till dubbelt så många, vilket är bra." säger Daniel.

"Med 15% i grönt avdrag kommer kunderna slippa vänta på beslut om stöd eftersom avdraget görs direkt på fakturan likt ROT. Dessa satsningar kommer förmodligen ge en riktig skjuts och innebära fortsatt tillväxt i marknaden för solceller och batterilagring."

VD på ECOKRAFT, Oscar Gustavsson instämmer med Daniel Karlsson.

"Förslagen är riktigt bra på sikt. Just nu blir det dock lite pausat för en del kunder.

Förhoppningsvis klubbar de igenom att grönt avdrag som kan sökas i upp till 6 månader i efterhand. Då kommer vi se effekt redan i höst."


Håll dig uppdaterad om bidrag till solceller och skatteavdrag

Vi följer upp vad som händer med bidragen och skatteavdragen kring solceller och håller dig uppdaterad. Följ våra nyheter här på ecokraft.se/kunskap för att få den senaste informationen.Källor:

Regeringen: Industrins gröna omställning i höst


Uppladdade filer