FÅ OFFERT
Nybörjarens lilla guide till solceller i Sverige

Nybörjarens lilla guide till solceller i Sverige

2020-05-07
/
av
Ecokraft
I kategorin

Om man funderar på att bli mer självförsörjande och samtidigt bidra till att minska klimatproblemen, kan solceller vara en smart lösning. Men som nybörjare på solceller kan det vara svårt att veta var man ska börja och vilken information man bör känna till. 

I denna snabba guide går vi igenom hur solceller fungerar i Sverige. 

Från hur själva tekniken fungerar, till hur produktionen ser ut för oss svenskar och vilka bidrag och skattereduktioner man kan utnyttja om man vill investera i en solcellsanläggning. 


Solceller - från rymden till våra hustak

Solceller är enkelt förklarat ljuskänsliga “dioder” som omvandlar ljus till elektrisk ström. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström som man kan utnyttja.

Solceller har funnits i över 60 år och tekniken användes först i rymden på den amerikanska satelliten “Vanguard”. Genom att sätta solceller på utsidan av satelliten kunde uppdraget i rymden förlängas, utan att man behövde göra några andra större förändringar på satelliten. 

1959 lanserade USA satelliten Explorer 6, med stora vingformade solcellsmoduler, som sedan blev ett vanligt inslag i satelliter.Men tekniken var på den tiden extremt dyr. Under 1970-talet började tekniken även att användas här på jorden. 

Sedan dess har tekniken utvecklats och effektiva solcellsanläggningar finns nu i många olika utformningar och typer. Solceller har idag blivit så pass effektiva och prisvärda att det lönar sig för privatpersoner, lantbrukare och entreprenörer. Solceller plus växelriktare - lika med växelström

Solceller genererar DC-ström, men vi använder AC-ström i våra boenden och i alla våra hushållsapparater. För att kunna omvandla den ström som solcellsmodulerna producerar måste man ha en växelriktare. Växelriktaren omvandlar likström till växelström och är därmed en väldigt viktig komponent i ett solcellssystem.Det finns många olika tillverkare av växelriktare men efter 12 års erfarenhet i solcellsbranschen så använder vi numera endast Fronius och SMA. Fråga alltid din leverantör om växelriktaren är anpassad efter den svenska nätstandarden SS-EN 50438 utg 2:2014.

Läs mer om krav på växelriktaren här: Svensk nätstandard på växelriktaren.Fungerar solceller ens i Sverige?

Det är många som tror att vi svenskar bor för långt norrut på klotet för att kunna producera egen el från solen. Men vi har faktiskt ungefär samma “solinstrålning” som centrala Tyskland, ett land som ligger långt fram när det kommer till produktion av solel och som ibland drivs till 95% på förnybar energi.“Solinstrålning” innebär mängden solenergi på en given yta under en given tidsrymd. Vi har högre instrålning på sommaren än på vintern och under sommartid har vi många timmar med solljus varje dag.  

Den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige har uppskattats till cirka 1060 kWh/m² per år och har faktiskt ökat med åren. Ökningen anses beror på att vi har minskade utsläpp och bättre rening idag, något som minskar mängden stoft i atmosfären.

Så vi kan konstatera att solceller fungerar bra i Sverige och att vi får bäst produktion på sommarhalvåret men mindre på vintern. Men man ska komma ihåg att solcellsanläggningen även producerar kalla dagar (när det är ljust ute). Under perioder med regn så rengörs solcellsmodulerna och man slipper därmed den typen av underhåll.


Skatteverket ger svenska mikroproducenter skattereduktion på solceller

Om du producerar förnybar el genom att installera solceller på din fastighet och sedan levererar el till elnätet, så gäller särskilda skatteregler. Det är olika regler beroende på om dina solceller installeras på en kommersiell byggnad eller på en privatbostad.

När man producerar sin egen el så kan man förbruka den själv eller skicka ut den på elnätet och få betalt för den. Det är vanligt att man förbrukar sin egenproducerade el i vissa perioder och sedan säljer den el som man inte använder. Den el som man inte använder kallas för “överskottsel” och den som säljer överskottselen till elhandelsbolaget kallas för “mikroproducent”. Man har rätt till skattereduktion för den el som man matar in på elnätet. När man anmäler till elnätägaren att man framställer förnybar el så får man en reduktion på 60 öre per kilowattimme (högst 18 000 kronor per kalenderår).


Därmed börjar man spara pengar redan första året som man installerar solceller. Läs mer om de senaste skattereglerna på Skatteverkets hemsida om Mikroproduktion av förnybar el.


Länsstyrelsen erbjuder statligt stöd för solceller till privatpersoner och företag

*Uppdaterad 11-09-2020:
Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för solcellsstödet. Sista dagen att ansöka om stöd var den 7 juli 2020. Ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen efter den 7 juli 2020 kommer att avslås.
Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021.


Om du är privatperson måste du ansöka om stöd inom sex månader från att projektet påbörjades. Gäller ditt solcellsprojekt ett företag så måste du ansöka om stöd INNAN du lägger din beställning.

Länsstyrelsen handlägger ansökningarna och Energimyndigheten ansvarar för stödet. Du kan söka stödet och följa ditt ärende via Boverkets e-tjänst, eller söka stödet via Länsstyrelsen i ditt län.
Bli mer självförsörjande med batterier till solceller

Med batterier kan man minska sin handel från elnätet och utnyttja sin produktion på natten eller vid behov. Man blir mer självförsörjande genom att tillfälligt lagra överskottet från den solenergi man själv producerat.

Om du vill veta mer om batterier är något för dig så ta en titt på vår sida om batterier till solceller här.

Det finns bidrag att söka för dig som är intresserad av batterier till solceller, du kan läsa mer om bidraget här: Bidrag till lagring av egenproducerad energi förlängs


Lär dig mer om solceller 

Vi hoppas att denna artikel underlättat för dig att bli mer bekant med solceller och produktion av din egen el.

Om du vill ha mer matnyttig information för nybörjare på solceller så läs gärna 6 snabba fakta om solceller i Sverige.
Källor:

Skatteverket.se

Lansstyrelsen.se

https://en.wikipedia.org

https://www.energysage.com
Uppladdade filer