FÅ OFFERT
Svensk nätstandard på växelriktaren

Svensk nätstandard på växelriktaren

2019-05-15
/
av
I kategorin

Detta ämne är något som sällan diskuteras men som behöver lyftas för medvetenheten hos slutkonsumenten. När en växelriktare installeras ska den följa svensk nätstandard (SS-EN 50438 utg 2:2014).

Sverige är än så länge en ganska liten marknad för växelriktartillverkarna. Det medför att fokus i produktutvecklingen tyvärr inte anpassas fullt ut för att tillgodose svensk standard och de regler som behöver efterföljas.

Vissa växelriktartillverkare har gjort det enkelt för installatören och förberett för att ändra till svensk nätstandard redan i växelriktaren. Andra kräver att man har utbildning för att göra detta, då det är en mer komplicerad process. Detta ska din leverantör kunna utföra. Sedan finns det tyvärr växelriktartillverkare som inte alls tillhandahåller växelriktare med svenska nätinställningar.

Problemet med att växelriktaren inte har svenska nätinställningar är att flimmernivår blir fel, elen inte håller tillräckligt god kvalité och att inställningarna helt enkelt inte är anpassade för det svenska elnätet. Det är elnätägaren som i slutänden ska godkänna växelriktaren som installerats. Om elnätägaren inte godkänner den växelriktare som installerats kan slutkunden alltså behöva byta ut den, vilket kan bli en kostsam historia.

Fråga alltid om växelriktaren är anpassad efter den svenska nätstandarden SS-EN 50438 utg 2:2014.

Uppladdade filer