FÅ OFFERT
Byta tak - solceller: tänk på detta!

Byta tak - solceller: tänk på detta!

2021-03-16
/
av
Ecokraft
I kategorin

Behov av takbyte eller takreparation tillhör de vanligaste anledningarna till att man börjar fundera på solceller. Många av de som kontaktar oss har frågor kring sina tak. Om du redan har eller funderar på att installera solceller i samband med detta, har du säkert en hel del funderingar.

Lägga nytt tak med solceller

Det kan många gånger vara lönsamt att montera solceller på villan i samband med att man lägger ett nytt tak. Lönsamheten är olika hög för olika tak och beror till stor del på takets lutning och väderstreck – därför är det viktigt att ta reda på när det lönar sig för dig att installera solceller på taket innan du bestämmer dig. Det gäller oavsett om du har funderingar på att installera ett så kallat solcellstak (ett tak med integrerade solceller, eller traditionella utanpåliggande solpaneler.

När ska man montera solceller på nytt tak?

Du har mycket att vinna på att montera dina solceller i samband med att du lägger nytt tak. Då kan du använda byggställningar och annan utrustning både för takrenovering och för installation av solceller. Det är dyrt att byta ut taket – om du väljer att lägga nytt tak med solceller i samband med detta får du mer valuta (och nytta) för takbytets kostnad.

Lägga om tak med solceller

Det smidigaste är förstås att installera solceller i samband med ett takbyte, men många gånger har installationen skett på ett gammalt eller redan befintligt tak. Våra solceller har, tack vare sin högkvalitativa konstruktion, en produktgaranti på 30 år. Under den tiden är det inte helt ovanligt att du kan behöva lägga om ditt tak. Hur fungerar det egentligen?

När kan man montera solceller på gammalt tak?

Att montera solceller på gammalt tak är sällan ett problem.

De flesta tak är lämpliga för solceller, men eternittak kräver extra hänsyn på grund av den strikta certifiering som finns för hanteringen av asbest. Det du framför allt behöver tänka på är bland annat takets läge och lutning, men också belastningen som solpanelerna utgör för taket på ditt hus.

Om du tror att du kommer behöva byta ditt tak inom solpanelernas livstid, bör du även överväga om det också vore en bra idé att göra det i samband med solcellsinstallationen.

Går det att byta tak med solceller?

Om du har ett tak med solceller som du behöver byta eller renovera, behöver du första montera ned solpanelerna för att kunna utföra din takrenovering. Efter din renovering eller ditt takbyte behöver solcellsmodulerna sedan monteras upp på nytt.

Hanteringen av solcellsinstallationen behöver utföras av en person som omfattas av egenkontrollprogrammet på ett elinstallationsföretag. Installationsarbetet får också utföras av en elinstallatör som har särskild auktorisering för solcellsinstallationer och som utför arbetet på den egna elanläggningen. Vi har egna elektriker och montörer som är certifierade och kan hjälpa till med att montera ned anläggningar.

Att byta tak med solceller är dyrare än att byta ett tak utan solceller. Det smidigaste är förstås att installera solceller när det är dags att byta tak, för att undslippa den extra kostnaden för ett takbyte i ett senare skede.

Har du fler frågor kring takbyte eller takrenovering & solceller? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Uppladdade filer