FÅ OFFERT
Vikten av korrekta snö- och vindlastberäkningar

Vikten av korrekta snö- och vindlastberäkningar

2019-05-15
/
av
Fredric Larsson
I kategorin

Snö- och vindlastberäkningar – en evigt pågående diskussion i solcellsbranschen. I denna artikel pratar vi om varför det är viktigt, vad som krävs och vilka fallgropar man kan stöta på.

Solceller behöver kunna utsättas för väder och vind samt fungera i det klimat som de har installerats i. För oss i Sverige, och i andra nordiska länder, innebär det bland annat att de behöver kunna tåla både starka vindar året runt, och tyngden från stora mängder snö under vinterhalvåret. Därför är korrekt snö- och vindlastberäkningar av största vikt. Här går vi på djupet med vad det innebär, och om hur du kan kontrollera att dessa beräkningar görs för att skydda både dina solceller och taket på ditt hus eller din fastighet.

Du kan läsa mer om solceller & snö, och hur det påverkar funktionen på din solcellsanläggning.

En snö- och vindlastberäkning är ett kvitto på att montagematerial till en solcellsanläggning är dimensionerat efter fastighetens unika förhållande och geografiska placering. Som alla vet snöar det mer i norr, blåser mer längs kusten och så vidare. Detta gör alltså att det inte finns en mall man kan använda sig av på alla fastigheter. Alla förutsättningar är unika. Därför finns det specifikt framtagna program från tillverkarna av monteringssystemet.

I Sverige har vi väldigt unika förutsättningar jämfört med många andra delar av världen. Anledningen till det är att vi måste ta hänsyn till både snö och vind. Därför finns det många tillverkare av montagematerial som inte kan garantera hållfastheten av deras produkter just i Sverige. De har oftast bara gjort en beräkning av vindlasterna. Snölasterna gör exempelvis att montagematerial som fästs i bärläkt eller råspont  oftast inte är godkänt, Sveriges förhållanden kräver infästning i takstolarna. När en krok som är fäst i läkten eller råsponten belastas med tung blötsnö finns risken att det sviktar och i sin tur knäcker tegelpannor. Detta kan medföra att taket börjar läcka och vattenskadan är ett faktum.

Det finns två anledningar till att leverantörer inte gör dessa beräkningar. Det tar ganska lång tid att göra dessa beräkningar då alla unika förutsättningar ska föras in på ett korrekt sätt. Den andra anledningen är att monteringsmaterialet blir billigare. Enklare och klenare material – billigare inköp. Tyvärr är detta något som många kunder inte vet att de ska kräva från sin leverantör, trots att det är otroligt viktigt. Att inte ha dessa beräkningar om något händer kan medföra att garantier och försäkringar på montagematerial, solcellsmoduler och installation faller och ersättning uteblir.

Lyckligtvis börjar försäkringsbolagen komma ifatt gällande detta och idag kräver exempelvis Länsförsäkringar att man ska kunna visa upp snö- och vindlastberäkningar enligt boverkets byggregler.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID BESTÄLLNING AV SOLCELLSANLÄGGNING

  1. Se till att få snö- och vindlastberäkningar
  2. Titta att de stämmer överens med förutsättningarna för fastigheten
  3. Kontrollera att det är rätt geografisk plats
  4. Kontrollera, efter förmåga, att installationen utförs på samma sätt som snö- och vindlastberäkningen visar

Om ni är osäkra kan ni fråga leverantören, en seriös leverantör kan redogöra för varför dessa beräkningar är gjorda på ett visst sätt.

En solcellsanläggning ska sitta på taket i flera årtionden, därför är det värt att lägga lite mer energi och pengar. Det skapar ett bekymmersfritt ägande.

Uppladdade filer