FÅ OFFERT
Solceller på vintern

Solceller på vintern

2021-12-03
/
av
Ecokraft
I kategorin

Sverige och andra länder på våra breddgrader är bortskämda med mycket dagsljus under sommarhalvåret. Under vintern är det däremot desto mörkare. Trots det har vi ett gynnsamt klimat som också gör det värt att producera el med solceller på vintern. Men, hur fungerar solceller på vintern, egentligen? Här reder vi ut allt du behöver veta om solceller, snö, om att skotta snö på solceller och dess effekt och produktion på vintern.

Låga temperaturer

Solceller trivs i kyla, precis som annan elektronik. Faktum är att för höga temperaturer gör att solcellernas effektivitet minskar, enligt en studie utförd av forskare på det norska forskningsinstitutet SINTEF. Det svenska klimatet passar med andra ord bra för solcellsanläggningar.

Solceller & snö

Med snö på solceller behöver solen tränga igenom ytterligare ett lager, och många gånger kan det innebära att produktionen sjunker ner till noll. Konsekvenserna av det blir oftast inte särskilt påtagliga om man slår ut det över hela året. Endast cirka 10 % av den totala solelen produceras under vintern. Stora mängder snö kan däremot innebära en risk för både tak och solceller. Snö väger mycket, och snö i ovanligt stora mängder kan behöva röjas bort. För att säkerställa hur mycket snö dina solceller kan hantera är det viktigt att dess snö- och vindlastberäkningar är korrekta.

Snölastberäkning och montering

När du köper solceller från oss på ECOKRAFT förstår vi vikten av att beräkna takets snö- och vindlaster samt korrekt montering. Snö- och vindlastberäkning ser till att anläggningen är dimensionerad utefter både klimatet och takets förutsättningar. Våra solcellsanläggningar monteras alltid genom att takkrokarna skruvas fast i takstolarna. Om detta inte görs, går monteringen visserligen snabbare och offerten kan därför bli billigare, men det är också förenat med stora risker. Korrekt montering tar bort risken för vattenläckage som kan uppstå av att trycket från snö och vind får enskilda takpannor att knäckas.

Solceller & snöskottning

Med våra solcellsmoduler ska du inte behöva skotta för att få bort snö från solceller. Snöskottning kan innebära en risk för både taket, solcellsanläggningen och för den som utför snöröjningen. Tack vare att systemen är just snölastberäknade, både efter våra svenska väderförhållanden och efter ditt tak, kan du känna dig säker på att dina solceller tål snö. Om du, vid stora mängder snö, ändå upplever att du behöver skotta för att få bort snö från solceller, är det viktigt att följa dessa råd:

  1. Gå inte på modulerna. Snöns vikt riskerar att skada takkonstruktionen.
  2. Lämna 10 cm snö på modulerna. Då riskerar du inte att få repor eller skador på glaset.
  3. Borsta bort snön istället för att skotta, om det är möjligt.
  4. Tumma inte på säkerheten. Använd säkerhetsutrustning och fallskydd för att undvika olyckor.
  5. Ta in hjälp utifrån. Om du inte själv kan utföra snöröjningen på ett säkert sätt, bör du ta hjälp från någon som kan

Solcellers effekt & produktion på vintern

När det ligger snö på marken ökar solinstrålningen tack vare att snön reflekterar solljuset. Snön får solcellernas effekt att dubblas. För att en solcellsanläggning ska producera el behöver det inte heller vara klarblå himmel, utan det räcker att det är dagsljus för att anläggningen ska absorbera solens energi.

Se våra solceller

Vanligaste frågorna om solceller på vintern

  1. Min anläggning producerar inte?
  2. Varför har jag ingen produktion trots vissa snöfria paneler?

Min anläggning producerar inte?

Under vintern står solen lägre på himlen. Pga att solen står lågt måste den passera mer atmosfär och strålarna har därför ett lägre "värde" när de når fram till dina paneler. Den låga solen ger också mer skuggning från träd och andra omkringliggande objekt.

Typ av snö

Vilken typ av snö som ligger på dina paneler påverkar om ljus av rätt våglängd kan slinka igenom eller inte. Som regel ger tung och blöt snö ingen produktion. Lätt, kall snö kan däremot ibland släppa igenom ljus.

Varför har jag ingen produktion trots vissa snöfria paneler?

Beroende på vilka delar av en panel som är täckt och vilka delar av solcellsfältet som är täckt så kommer det att ha olika inverkan på din produktion. Ett visst antal paneler och/eller solceller behöver få solstrålar för att produktionen ska sätta igång, detta påverkas också av vilken växelriktare du har.

Uppladdade filer