FÅ OFFERT
Solceller och 3 bästa argumenten för att satsa på kvalitet

Solceller och 3 bästa argumenten för att satsa på kvalitet

2020-02-08
/
av
Fredric Larsson
I kategorin

Eftersom i princip alla solcellsleverantörer pratar om hur viktigt det är med kvalitet, så kan det vara väldigt svårt att veta vad kvalitet i praktiken innebär när det kommer till solceller. Efter mer än ett decennium i solcellsbranschen har vi skaffat oss en djup förståelse för vad kvalitet innebär på solcellsanläggningar.

Vi menar att skillnaden på bra och dålig kvalitet visar sig genom hela processen från när du får din första offert till när du har en producerande anläggning på taket.

Kvalitet påverkar flera områden med alltifrån tillverkning av produkter till processer vid transport, leverans och montage till hur man bemöter dig som solcellsköpare under alla åren efter installation.

Här går vi igenom våra tre bästa argument för att satsa på kvalitet när du ska investera i solceller:

 

1. Tänk långsiktigt när du ska investera i solceller

När du ska investera i solceller och har fått en handfull olika offerter med varierande pris så kan det locka att satsa på något av de billigare alternativen du fått. Det är en stor investering som du ska göra och i stunden kan det kännas rimligt att “handla på pris”. 

Men kom ihåg att en billigare prislapp ofta innebär sämre kvalitet på produkten och att din solcellsanläggning ska sitta på taket i minst 30 år! 

Det stämmer att när solcellerna väl sitter på taket så kräver de minimalt med underhåll eller service, men beroende på kvaliteten kommer de att producera olika mycket energi under sin livslängd. Därför råder vi alltid folk att tänka långsiktigt när det kommer till val av solceller. 

På grund av våra tidigare erfarenheter med olika typer av solcellsmoduler har vi prioriterat att erbjuda Vision glas/glas-moduler från tyska Solarwatt istället för traditionella glas/folie-moduler. Vid jämförelse med konkurrerande alternativ på marknaden ger Vision-modulerna ofta dubbelt så många kWh per investerad krona, under dess förväntade livslängd.

 

Kort och gott, satsar du på kvalitet så får du mer tillbaka för dina investerade pengar.

 

Tänk också långsiktigt när det kommer till vilka garantier du får av tillverkaren när du köper solceller. De flesta leverantörerna skyltar med 25 års effektgaranti, men lämnar samtidigt endast 10 års produktgaranti. I praktiken innebär det att om solcellsmodulerna slutar att producera efter att 10 år har gått, så gäller inte effektgarantin eftersom det är produkten som är skadad. 

Så vårt hetaste tips är att du försäkrar dig om att din leverantör ger dig både 30 års effektgaranti och 30 års produktgaranti för ett långsiktigt och bekymmersfritt ägande. 

På tal om bekymmersfritt ägande så är det argument nummer 2 på vår lista över de bästa argumenten för att satsa på kvalitet.

 

2. En högkvalitativ solcellsanläggning ger ett bekymmersfritt ägande

När du väl har dina solceller installerade och de producerar din egen el så vill du kunna njuta av ett långt och bekymmersfritt ägande. Det sista du vill är att behöva stressa över olika problem som kan uppstå med dina solceller. 

Länder som Australien och Tyskland ligger några år före oss i Sverige när det kommer till adoption av solceller. Där har många människor installerat solceller och det har tyvärr skapats en helt ny bransch som arbetar med att reparera dåliga solcellsinstallationer och solcellsmoduler av låg kvalitet. Folk har sökt bidrag och investerat av sina egna pengar i billiga lösningar eller oseriösa företag vilket sedan resulterar i ett ägande fyllt av problem och bekymmer.

produkter, garantier och processer som ska ge svenska solcellsköpare ett tryggt och bekymmersfritt ägande.

Vi tycker att det är viktigt att lära sig av problemen från de här länderna och därför är ett bekymmersfritt ägande något av de viktigaste argumenten för att satsa på kvalitet. ECOKRAFT har tillsammans med vår leverantör Solarwatt tagit fram produkter, garantier och processer som ska ge svenska solcellsköpare ett tryggt och bekymmersfritt ägande.

Här går vi i tur och ordning igenom hur produkter, garantier och processer påverkar ditt liv som solcellsägare:

 

Produkter

Många av de undermåliga produkterna som finns på marknaden idag är tillverkade i asiatiska länder som Kina och Taiwan. Där tillverkas de ofta under arbetsförhållanden som är förbjudna enligt svensk och europeisk lagstiftning. Om du investerar i billigare solcellsmoduler tillverkade i Asien så ökar du risken för att få problem med din solcellsanläggning. Det finns leverantörer som marknadsför sina solceller som “Designed in Europe” eller “German Brand” men som har tillverkningen av solcellsmodulerna i Asien. 

De produkter vi erbjuder våra kunder är tillverkade i Tyskland under EU-förhållanden där de anställda tas väl om hand och hela produktionen är 100% förnybar. Våra glas/glas-moduler är av högsta kvalitet och ökar chansen för att man ska få ett tryggt och problemfritt ägande. 

Garantier

Men även om du satsar på högkvalitativa produkter när du väljer dina solcellsmoduler så är det viktigt att du har bra och heltäckande garantier om några problem skulle uppstå i framtiden. 

Att förstå garantivillkoren kan vara en svår och frustrerande djungel att navigera sig i. Det finns tusentals tillverkare av solcellsmoduler och garantivillkoren kan skilja väldigt mycket mellan tillverkarna. Att jämföra och förstå garantivillkoren är en förutsättning för ett tryggt och bekymmersfritt ägande. 

Du ser oftast bara vad garantierna innehåller men är då samtidigt ovetandes om vad de INTE innehåller.  För att göra det enklare för dig har vi skrivit en artikel om vad du bör tänka på när det kommer till garantivillkor, den hittar du här: Jämför garantivillkor - avgörande i många fall!

 

Processer

Ett stort problem i en så “het” bransch som solcellsbranschen i Sverige är att det tillkommer hundratals nya företag varje år. Företagare som vill ha en del av kakan och börja sälja och montera solceller. 

Men problemen som kommer med detta är att många företag inte har kunskapen om eller erfarenheten av att montera solceller i svenska förhållanden. Även om de lärt sig från andra branscher så är detta ofta från Tyskland och Australien, som inte utsätts för lika mycket snöfall och vind som vi i Sverige.

När man är ett nystartat företag har man heller inte hunnit utveckla sina egna processer. Detta gäller processer i alltifrån hur man kommunicerar med sina kunder till leverans av material och säkerhetsaspekter när man monterar solcellsanläggningar.

Något som du bör kräva av din montör är att det genomförs korrekta snö- och vindlastberäkningar utefter dina unika svenska förhållanden. En snö- och vindlastberäkning är ett kvitto på att montagematerial till en solcellsanläggning är dimensionerat efter fastighetens unika förhållande och geografiska placering.

Vi har monterat solceller i Sverige i över 12 år och har hela tiden förfinat våra processer. På ECOKRAFT har vi säkra och genomarbetade processer i allt från offertförfrågan till leverans, montage och installation. Vi följer alltid upp våra kunder i efterhand och säkerställer att de är nöjda. Processer är viktiga för säkerheten och kundnöjdheten, men är också ett tydligt tecken på kvalitet.

Så se till att din leverantör och montör av solcellsanläggning har hög kvalitet på produkter, garantier och processer för att försäkra dig om ett bekymmersfritt ägande.

3. Solceller ökar värdet på fastigheten

Att solceller ökar värdet på huset har det länge spekulerats om och vi på ECOKRAFT har sett flera exempel på detta hos våra kunder. Men eftersom det tidigare inte funnits någon forskning på hur installation av solceller på taket påverkar värdet på huset, har vi inte kunnat gå ut och skriva eller säga detta till allmänheten.

Men nu är värdeökningen med solceller på taket ett faktum efter att Axel Bolin kom ut med sin masteruppsats kallad “Pricing the Sun” under 2019. Där skriver han bland annat:

“Hushåll som installerar solceller som producerar elektricitet från solstrålning subventioneras av den svenska staten för att utöka produktionen av förnybar energi. Trots detta så är solceller en relativt kostsam investering och därför kan hushåll vara tveksamma till att investera i dem.

Kunskap om hur solceller påverkar huspriser skulle möjliggöra hushåll att fatta bättre underbyggda beslut om de ska köpa solceller eller inte. Därför undersöker den här studien hur huspriser påverkas av att ha solceller installerade. 

Detta görs genom hedonisk regressionsanalys med paneldata på husförsäljningar i Sverige mellan 2012 och 2018. Resultaten från denna studie pekar starkt på att solceller höjer huspriset, vilket talar för att det är rimligt för hushåll att förvänta sig att priset på deras hus kommer att gå upp om de installerar solceller.”

Även om vi har sett många exempel på att solceller ökar värdet på huset och en universitetsstudie också pekar på det, så tror vi att kvaliteten på de solceller du installerar spelar stor roll. För har du dåliga produkter på ditt tak eller solceller som inte fungerar, så kommer de knappast att höja värdet på ditt hus när du säljer eller värderar det.

Så se till att satsa på kvalitet när det kommer till produkterna du installerar på ditt tak.

 

Har du frågor kring kvalitet på solceller?

Där har du våra 3 bästa argument för att satsa på kvalitet när du investerar i solceller. Kom ihåg att du vill satsa på långsiktighet, att se till att du får ett bekymmersfritt ägande och att du faktiskt får en värdeökning av huset när du investerar i kvalitativa solceller på ditt tak.

Har du frågor kring solceller eller är nyfiken på hur bra dina förutsättningar är för att producera egen el, så tveka inte att kontakta oss här via hemsidan.


Uppladdade filer