FÅ OFFERT
Jämför garantivillkor - avgörande i många fall

Jämför garantivillkor - avgörande i många fall

2019-05-23
/
av
Ecokraft
I kategorin

I solcellsbranschen pratas det ofta om garantier, man brukar dela upp det i produkt- och effektgaranti när det kommer till solcellsmodulerna. Det som ofta inte lyfts är hur garantivillkoren är utformade. Det finns tusentals tillverkare av solcellsmoduler och garantivillkoren kan skilja väldigt mycket mellan tillverkarna. Att jämföra och förstå garantivillkoren är en förutsättning för ett tryggt och bekymmersfritt ägande.

Nedan listar och förklarar vi några ämnen som ofta förekommer i tillverkares garantivillkor, dessa varierar mellan olika tillverkare. För att man ska kunna jämföra motsvarande produkter med varandra är det viktigt att veta vad dessa garantier innehåller – Eller inte innehåller.

Skillnaden mellan produkt- och effektgaranti

Effektgaranti – Garanterar att solcellsmodulen lämnar ex. 87% av sin initiala effekt efter 30 år. Detta förutsätter att solcellsmodulen inte är skadad på annat sätt än bara effektförlust.

Produktgaranti – Garanterar att produkten ska fungera i x antal år, om den av någon anledning går sönder under garantiperioden byts solcellsmodulen ut.

Det är många leverantörer som väljer att fokusera på effektgarantin. Detta eftersom exempelvis 25 år är en lång garanti, allra helst när produktgarantin endast är 10 år. Säg att en effektförlust upptäcks efter 15 år måste en undersökning göras för att hitta källan till problemet. Visar det sig att effekttappet beror på ett produktfel, såsom mikrosprickor, hotspots eller att plastfolien på baksidan har krackelerat så faller det under produktgarantin. Vilket också leder till utebliven ersättning.

Oförsiktig hantering – Lager, packning och transport

I garantivillkoren skrivs det ofta om hanteringen vid lagerhållning och transport. Det skiljer också från leverantör till leverantör om detta är exluderat från produktgarantin. Risken om detta är exkluderat är att skadan inte upptäcks innan solcellsanläggningen är monterad och klar. Vilket kan betyda kostnader för dig som kund.

Utsatta miljöer

Utsatta miljöer brukar delas upp i tre olika kategorier; sand, salt och ammoniak. Salt och sand kan exempelvis vara om man bor vid kusten. Ammoniak kan vara ett lantbruk med boskapsdjur. Hos många tillverkare faller garantin på solcellsmodulerna om de monteras i ett område med hög halt av någon av dessa.

Mikrosprickor

Mikrosprickor kan tyvärr sällan upptäckas med blotta ögat och det dessa sprickor medför är att verkningsgraden försämras drastiskt eller till och med att modulen slutar fungera helt. Det är inte säkert att sprickorna upptäcks direkt utan kan uppdagas vid ett senare tillfälle trots att sprickorna funnits där redan innan de hamnat på taket. När tillverkaren friskrivit sig från detta är det då upp till kunden att betala för en ny modul.

Transport- och byteskostnader vid reklamation

Även om punkterna ovan täcks av produktgarantin så kan det uppkomma merkostnader. Exempelvis finns det leverantörer som friskriver sig från kostnaderna i och med en reklamation. Så som transport- och byteskostnader för den trasiga solcellsmodulen. Då ligger alltså den kostnaden till last för dig som kund. Ofta är kostnaderna förknippade med bytet högre än kostnaden för solcellsmodulen.

Bevisbörda – ligger hos kunden

Om en solcellsmodul gått sönder på taket vill man såklart få den utbytt. Det kan i vissa fall vara mer komplicerat än så. Det finns egentligen tre olika förhållningssätt från tillverkarens sida.

  1. Tillverkaren står för alla kostnader och litar på att den är trasig. De står för en ny solcellsmodul, samt transport och byte.
  2. Tillverkaren står för bytet av solcellsmodulen under produktgarantitiden men det är upp till kunden att via ett certifierat testcenter bevisa att modulen gått ner i effekt och inte gått sönder på annat sätt under effektgarantitiden.
  3. Tillverkaren kräver att kunden via ett certifierat testcenter ska bevisa att solcellsmodulen är trasig. Först då står tillverkaren för en ny modul.

DHT – Damp Heat Test

Damp Heat Test är ett test som görs på solcellsmodulen för att se hur bra det klarar väderskiftningar. Det testet ger svar på är hur väl laminering utförts på modulen. Om lamineringen är dåligt utförd kommer modulerna börja ta in fukt. När kiselcellerna träffas av fukt kommer solcellsmodulen tappa effekt, och denna process går fort.

Damp Heat Test utförs i en tryckkammare med temperaturen 85°C ± 2°C och en luftfuktighet på 85%. För att en modul ska bli godkänd ska den klara minst 1000 timmar, vilket är mer än en månad.

Uppladdade filer