FÅ OFFERT
Om solceller och solcellsbidraget

Om solceller och solcellsbidraget

2014-03-14
/
av
Ecokraft
I kategorin

Uppdaterad 11-09-2020:

Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för solcellsstödet. Sista dagen att ansöka om stöd var den 7 juli 2020. Ansökningar som kommit in till Länsstyrelsen efter den 7 juli 2020 kommer att avslås.

Regeringen har föreslagit att investeringsstödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida (välj din lokala Länsstyrelse)

Solcellsbidraget har nu funnits några år och är ett bidrag man kan söka vid installation av solcellsanläggningar. Solcellsbidraget täcker 20% av den totala kostnaden för installationen av anläggningen för privatpersoner och företag (företag hade tidigare 30% men har numera samma som privatpersoner, det vill säga 20%).

Riksdagen beslutade nyligen att satsa totalt 1 395 miljoner kronor till solcellsstödet under perioden 2016-2019.

Utdrag ur Näringsutskottets betänkande:

”Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv. Bland annat som en följd av fallande priser på solcellsanläggningar har antalet ansökningar blivit fler än beräknat, vilket innebär att avsatta medel inte är tillräckliga. För att stimulera en utbyggnad av solceller även i fortsättningen satsar regeringen totalt 1 395 miljoner kronor under perioden 2016–2019 för detta ändamål då det befintliga stödet för installation av solceller har varit framgångsrikt.”

Mer info och ansökan om bidrag för solceller hittar du här:
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/

STÖD FÖR FÖRNYELSEBAR ENERGI HOS JORDBRUKSVERKET

Hos Jordbruksverket finns flera stöd att söka för förnybar energi och klimatsatsningar.

På hemsidan skriver de:
”Det finns flera stöd du kan söka om du vill satsa på förnybar energi. Du kan även få stöd för insatser som leder till minskade utsläpp av växthusgaser eller för att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat.”

Bland annat finns ett investeringsstöd att söka i samband med satsningar inom produktion eller användning av förnybar energi för ditt företag.

Läs mer här.

Uppladdade filer