FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Kan jag sälja min el till ett kraftbolag och få betalt för elen jag producerar?

Ja, det kan du. Vårt råd är att du också ska höra av digtill olika elhandelsbolag och jämföra dem sinsemellan för att säkerställa attdu får bästa möjliga betalning.

Den stora fördelen med att köpa din anläggning från en oberoende leverantör är att du helt fritt kan välja vem du vill köpa och sälja din el till. Läs mer om allt du behöver veta för att sälja solel.


Besvarade detta din fråga?