FÅ OFFERT
Högre effektivitet med MyReserve

Högre effektivitet med MyReserve

2019-04-20
/
av
Daniel Karlsson
I kategorin

Få ut mer av varje solstråle  med MyReserve batterilagringssystem

De bästa batterisystemen för solceller är bättre än traditionella batterier av flera anledningar. Snabbare reaktionshastighet, intelligent laddning och högre konverteringsfrekvens.

Solcellsmoduler producerar "likström" (DC) elektricitet och traditionella batterier lagrar den också i DC. Men våra hushåll använder emellertid växelström (AC). Anledningarna till denna skillnad sträcker sig tillbaka över 100 år - och det är värt att läsa mer om, om och när du har tid. Men både AC och DC har sina olika användningsområden och det är därför båda används idag.

Effektiv konvertering = mer energi

För att likström (DC) ska vara säker och effektiv att använda i hushållet så behöver den konverteras till växelström (AC). Detta är en process som utförs av en växelriktare. Eftersom konventionella batterier sitter efter växelriktaren på AC-sidan, så krävs det tre omvandlingar för att kunna lagra energi i dessa batterier. Vid varje omvandling så förlorar man energi.

SOLARWATTs mångfaldigt prisbelönta MyReserve kräver endast en omvandling eftersom det sitter på DC-sidan och lagrar likström från solcellsanläggningen. Först när elen förbrukas i hushållet omvandlas den till växelström (AC).

Det blir en stor skillnad i prestanda eftersom vanliga batterier endast konverterar cirka 75% medan MyReserve behåller 90% av den kraft som genereras av solcellsmodulerna. Detta är en väsentlig skillnad i prestanda och i slutändan kostnad.


Solceller producerar likström (DC) och batterier lagrar också el i DC. Våra hushåll använder däremot växelström (AC). Likströmmen måste konverteras till växelström och denna konvertering utförs av en växelriktare.


Konventionellt AC-batteri (nedre bilden): 

Elektricitet från solcellerna på taket går via en växelriktare och omvandlas till växelström. Om den skickas till ett konventionellt batteri konverteras den tillbaka till likström. När strömmen från batteriet ska användas måste strömmen först omvandlas till växelström. Vid varje omvandling förlorar du en del av din värdefulla solenergi och får endast 75% kvar för eget bruk.

MyReserve (övre bilden): 

Vårt batteri är installerat före växelriktaren. Den lagrar likströmmen från solcellerna. Först när elen förbrukas i hushållet omvandlas den till växelström. Det gör att över 90% av din egen solenergi blir tillgänglig - detta lönar sig!


Uppladdade filer