FÅ OFFERT
Solceller med unik försäkring - Ingår alltid hos ECOKRAFT.

Solceller med unik försäkring - Ingår alltid hos ECOKRAFT.

2020-03-19
/
av
Fredric Larsson
I kategorin

Din solcellsanläggning är en solid investering för framtiden, och med Solarwatts unika försäkring och garantier kan du sova gott om natten. Med försäkringen Komplettskydd försäkras din solcellsanläggning inte bara mot stöld och väderskador, försäkringen gäller även om anläggningen inte kan producera alls eller om produktionen är lägre än väntat.


Bäst av allt: Den unika heltäckande försäkringen Komplettskydd ingår alltid vid köp av solcellsanläggning från ECOKRAFT.


Allriskförsäkring på solceller och kringutrustning

Om din solcellsanläggning fortfarande kan repareras, täcker försäkringen nödvändiga reparationskostnader. Om anläggningen däremot inte går att reparera, ersätter försäkringen kostnaderna för en ny anläggning och dessutom eventuella extrakostnader. Exempelvis frakt- och monteringskostnader.


Försäkringen gäller särskilt vid skador orsakade av
  • mekaniska och elektriska händelser, t.ex. överström, överspänning och kortslutning.
  • fel på mätinstrument, styrsystem eller säkerhetsanordningar.
  • väderrelaterade händelser, såsom hagel eller blixtnedslag.
  • stöld, inbrott, rån eller plundring.


I händelse av skada ersätts följande kostnader upp till 100.000 euro
  • städ-, sanerings- och avfallskostnader.
  • kostnader för övertid och arbete på söndagar, helgdagar eller nattetid.
  • kostnader för mark-, stenläggnings-, murnings- och mejslingsarbete samt för montering av byggnadsställning


Avbrottsförsäkring - Vi ersätter även förlorade soltimmar.

Med Solarwatt Komplettskydd garanteras du ersättning för förlorad elproduktion om din solcellsanäggning inte fungerar som den ska. Exempelvis på grund av att viktiga komponenter stulits eller att anläggningen är skadad. Ersättningen betalas ut motsvarande den faktiska förlusten från första dagen och under högst ett år.

Produktionsförsäkring - Dåligt väder? Då kan du begära ersättning.

Om systemet på grund av låg solinstrålning inte kommer upp i 90% av den prognostiserade produktionen under året, har du nytta av produktionsförsäkringen som ingår i Solarwatt Komplettskydd. Försäkringen täcker i detta fall skillnaden mellan garanterad och faktisk årsproduktion. Detta borgar också för att ECOKRAFT inte ger dig som kund en drömkalkyl utan istället bedömer din årsproduktion utifrån fastighetens faktiska förutsättningar.


Försäkringspaketet Solarwatt Komplettskydd gäller på alla solcellsanläggningar upp till 1.000 kWp nominell effekt.


Produktionsavdelningen på ECOKRAFT registrerar din solcellsanläggning hos ERGO, som anläggningen försäkras hos, för att du som kund ska vara trygg från dag 1.


Om ERGO

ERGO är en av de större försäkringsgrupperna i Europa och är representerade i över 30 länder, med fokus på Europa och Asien. På sin hemmamarknad, Tyskland, är ERGO en av marknadsledarna. ERGO erbjuder ett omfattande utbud av försäkringar, pensionstjänster och andra tjänster. För närvarande förlitar sig fler än 40 miljoner kunder på den kompetens och trygghet som ERGO har att erbjuda. Företaget har 20 miljoner kunder bara i Tyskland.


Uppladdade filer