FÅ OFFERT
Solceller för lantbruk - Vilket alternativ är bäst och varför?

Solceller för lantbruk - Vilket alternativ är bäst och varför?

2021-07-08
/
av
Ecokraft
I kategorin

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler, växelriktare, montagematerial, säkerhetsbrytare och i vissa fall batterilagring, elektronik för varmvattenproduktion eller elbilsladdning.

 

Standardmodulen, glas-folie modulen

Solceller av standardtyp tillverkas nästan alltid i Asien, är 1m x 1,7m stora och levereras med en 10-12-årig produkt- och 25-årig effektgaranti baserat på en maximal årlig effekts minskning på 0,7%. Solcellerna är monterade mellan glas på framsidan och en plastfolie på baksidan. 

Moduleffekten varierar men har oftast liten betydelse för lantbrukare. För att till exempel installera ett 6kWp-system krävs det 20x300Wp eller 18x335Wp moduler och utrymmet är sällan en begränsande faktor på gårdars tak.

 

Premiumprodukten, glas-glas modulen

Solarwatts glas-glas moduler levereras med en 30-årig produkt och en 30-årig effektgaranti baserad på en maximal årlig effektminskning på 0,34%.

Solcellerna är laminerade mellan skivor av självrenande härdat glas, vilket gör solpanelerna mycket robusta och säkerställer att varken kontinuerlig fukt, hård jordbruksmiljö, ammoniakgaser och andra korrosiva gaser påverkar solcellerna. Cellerna ligger i tryggt förvar utan att påverkas av vädrets makter.

Solceller är extremt tunna skivor av kisel. Ungefär samma tjocklek som två hårstrån. Från det att kiselskivan sågas ut med klingor av diamanttråd tills dess att cellen lamineras in i en panel övervakas cellerna hela tiden för att kunna plocka bort de celler som skadas i processen. Den här övervakningen är viktigt och genomförs av alla seriösa tillverkare med hjälp av elektroluminiscens.

Solarwatts solceller levereras med ett femårigt allrisk-försäkringsskydd som inkluderar förlust av produktion, stöld, skada etc. Solarwatts garantier täcker också reservdelar och arbete om ettproblem skulle uppstå under deras 30-åriga garantitid.

 

Växelriktaren

Växelriktare omvandlar energi producerad av solceller till växelström som är redo att användas i lantbruksverksamheten och/eller i bostaden. Det finns många växelriktare på marknaden och de flesta av de vanligaste varumärkena tillverkas i Asien och erbjuder fem års begränsad garanti. 

Kvalitetsdesignade system levereras meden Fronius- eller SMA-växelriktare som tillverkas i Europa. I allmänhet kostar dessa nästan dubbelt så mycket som de asiatiska motsvarigheterna men det finns goda skäl till detta.

Till exempel är Fronius österrikisk och levereras med sju års garanti vilken kan förlängas till 20 år mot en extrapremie. Fronius-växelriktare kan hantera upp till 50% mer solceller, vilket kan förbättra gårdens ekonomi och kapacitet för att använda all den energi som genereras.

 

Montagesystem

Ett solcellssystem är monterat på taket på olika sätt beroende på taktyp. För ladugårdstak är systemet vanligtvis monterat på plåttaket eller trästommen med montagesystem i aluminium och rostfritt stål.

Högkvalitativa montagesystem från tex Schletter, Renusol och Van der Valk har 10-20 års produktgaranti och ska alltid levereras med en korrekt snö- och vindlastberäkning för varje installation.

 

Batterilagring

Val av batterilagring är också av vikt för livslängd och prestanda vid inköp av energisystem. Många av batterilagringssystemen på marknaden är tillverkade i Asien och levereras meden fem års begränsad cykelgaranti med 85-90% laddning för urladdningskapacitet.Svarstiderna är långsamma, ofta på flera sekunder.

Ett alternativ är att välja ett tysktillverkat batterisystem, som Solarwatt, som har 10 års garanti med obegränsat antal laddcykler, 100% laddning och urladdning samt de snabbaste svarstiderna och de högsta säkerhetsstandarderna på marknaden.

 

Produkter tillverkade i Europa

Fördelar med produkter tillverkade iEuropa är många. Kontroll över produktionen, högklassig kvalitet och långa garantier. Regelrätta anställningar med hög säkerhet och miljöfokus i produktionen. Högre leveranssäkerhet och kortare transporter jämfört med produkter som importeras från Asien.

 

Hållbarhet i alla steg  

Anlitar du ett företag som Solarwatt kan du var trygg med att företaget lever som det lär. Solarwatt arbetar aktivt med ansvarsfull och miljövänlig resursanvändning i alla led och är ISO-certifierade inom kvalitet-, miljö-, arbetssäkerhets- och energihantering.

Företaget analyserar, utvärderar och optimerar ständigt sina processer för att säkerställa miljövänlig produktion samt låga koldioxidutsläpp med avseende på material som används. Återvinningsgraden i solcellsproduktionen ökar kontinuerligt och man minskat den energi som krävs för transporter genom att välja miljövänliga alternativ samt kortast möjliga transportvägar.

Och inte minst, kvalitativa produkter med lång livslängd och omfattande/långa  garantier är det allra bästa alternativet för att minska miljöpåverkan på lång sikt.

 

Kort om ECOKRAFT

ECOKRAFT grundades 2008 och är en ledande aktör på marknaden för solcellssystem, batterilagringslösningar, laddinfrastruktur och smart styrning i Sverige. Företaget har en unik kvalitetsdriven kultur som rotar sig djupt och genomsyrar hela organisationen. Man arbetar genomgående med europeiska högkvalitetsprodukter och är Solarwatts största kund i Sverige och därmed Premium Partner Gold till den tyska tillverkaren.

ECOKRAFT har installerat över 3000 anläggningar i Sverige, samtliga med montagesystem anpassade för svenska förhållanden och beräknade med svenska snö- och vindlaster vilket gör att kunden alltid kan vara säker på att systemet är dimensionerat för rådande förutsättningar. Med 87% kundnöjdhet har detta visat sig vara ett vinnande koncept.
www.ecokraft.se

 

Kort om Solarwatt

Solarwatt, grundat 1993 och med huvudkontor i Dresden, är marknadsledande i Europa inom teknik för glas-glas-solpaneler och en ledande leverantör av system för lagring av elektricitet. Märket Solarwatt har under 28 år utmärkt sig med tysk tillverkningskvalitet. Solarwatts vision är att vara en långsiktig leverantör till de hushåll som väljer ren energi. Företaget har cirka 600 anställda över hela världen.
www.solarwatt.com

Uppladdade filer