FÅ OFFERT
Billiga solceller kan kosta mer i längden

Billiga solceller kan kosta mer i längden

2019-09-13
/
av
Oscar Gustavsson
I kategorin

Vi har under en lång tid följt utvecklingen i solcellsbranschen runt om i världen. Det som skrämmer mig mest är att det verkar som att vi inte tar lärdom av andra länders misstag.

Sedan jag startade ECOKRAFT 2008 har jag alltid haft fokus på kvalitet, både gällande produkter och utfört arbete. Redan i oktober 2014, för snart fem år sedan skrevs en artikel i Australien om hur billiga solcellsanläggningar i slutänden kommer att kosta kunden väldigt mycket pengar. Tyvärr upplever de samma sak än idag, att det fuskas både i kvalitetskontroller, under montering och installation.

Tyvärr är detta något vi idag upplever även i Sverige. I en snabbt växande bransch ser många tillfället att tjäna pengar utan att direkt ha kunskapen för att utföra arbetet. Även i grossist- och tillverkarled ser man möjligheten och kvalitetssäkringen blir bristfällig.

Ett tydligt tecken på att just detta fenomen händer i Sverige är att många företag lägger ut referensbilder på sina hemsidor där montaget är felaktigt utfört, fallskyddet undermåligt och elinstallationen är rent av en brandrisk. Detta lägger de ut helt utan vetskap om att installationen inte är korrekt.

Det är klart att en anläggning initialt blir billig om man köper solcellsmoduler och växelriktare från de billigaste tillverkarna, om montagematerialet är underdimensionerat och arbetsmiljön för de anställda är bristfällig. Men riskerna är många, vi har till exempel betydligt mer snö än övriga Europa. Det betyder att vi inte rakt av kan använda oss av samma material som man gör i exempelvis Tyskland. Att ha både mycket snö och vind är relativt unikt att behöva ta hänsyn till.

Om en anläggning är installerad på fel sätt eller monterad med material som inte är godkänt för våra förhållanden i Sverige gäller inga garantier. Det är sällan detta framkommer när du frågar efter den billigaste anläggningen.

Vi bör ta lärdom av de länder som jobbat med solceller under en betydligt längre tid än oss. Vi bör lära av deras misstag istället för att gå i samma fallgropar. Det är en gratis informationsbank som bör göra att vi kan bygga en sund bransch med bra omdöme.

Det pratas mycket om pris per kilowatt, jag uppmanar er istället att tänka värde per investerad krona. Det är ingen slump att mer noggrant tillverkade produkter kostar mer pengar.

Mitt mål är och kommer alltid att vara – Trygghet och kvalitet i varje hänseende. Jag vill att mina kunder ska vara stolta över deras investering, i väldigt många år framöver.

Oscar Gustavsson

VD ECOKRAFT

Uppladdade filer