FÅ OFFERT
1,4 Nya miljarder Och förlängt solcellsstöd!

1,4 Nya miljarder Och förlängt solcellsstöd!

2015-12-16
/
av
Ecokraft
I kategorin

Under klimatmötet i Paris uttryckte regeringen att Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Som ett steg i den riktningen klubbades propositionen om förlängt solcellsstöd igenom. Det innebär att bidraget, som motsvarar 20% av investeringskostnaden för privatpersoner och 20% för företag, kommer att finnas kvar t.o.m. 2019. Totalt anslås 1 395 miljoner kronor.

Jämfört med 489 miljoner i beviljat stöd från juli 2009 till september 2016 är 1,4 miljarder under kommande tre år en tydlig indikation på att regeringen anser att solceller är en investering som ska prioriteras. I dag är användandet av solceller relativt liten, jämfört med till exempel Tyskland, men det finns god potential för att solel ska kunna stå för en väsentlig del av vårat energibehov.

Utdrag ur Näringsutskottets betänkande:

”Solceller är en förnybar energiteknik som är gynnsam i ett klimatperspektiv. Bland annat som en följd av fallande priser på solcellsanläggningar har antalet ansökningar blivit fler än beräknat, vilket innebär att avsatta medel inte är tillräckliga. För att stimulera en utbyggnad av solceller även i fortsättningen satsar regeringen totalt 1 395 miljoner kronor under perioden 2016–2019 för detta ändamål då det befintliga stödet för installation av solceller har varit framgångsrikt.”

Läs mer om solcellsstöd:
http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/regeringens-insatser-for-att-utveckla-solenergin/

Läs mer om fossilfritt Sverige:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/fossilfritt-sverige/


Begär en kostnadsfri offert av oss redan idag så hjälper vi till med din bidragsansökan.
Solceller en av de bästa investeringar man kan göra då man får en direkt avkastning på 6,5-10% genom minskade elkostnader.
Våra solceller har 30 års produktgaranti och 30 års 87% linjär effektgaranti vilket innebär trygg investering med garanterad vinst.

Uppladdade filer