FÅ OFFERT
Intelligent laddning förlänger livslängden för MyReserve

Intelligent laddning förlänger livslängden för MyReserve

2019-04-20
/
av
Daniel Karlsson
I kategorin

3 000 kWh extra lagringskapacitet tack vare självlärande programvara

Många tror att ett lagringsbatteri till solceller bör laddas fullt så snabbt som möjligt när det finns överskott från produktionen. Men nackdelen med en 100%-ig laddning är att det blir mycket hög "kemisk stress" på battericellerna. Detta betyder i praktiken att batteriet åldras mycket snabbare i fulladdat tillstånd än i lägre laddningstillstånd. MyReserves strategi är därför att ladda batteriet så försiktigt men effektivt som möjligt.

Konventionella batterier till solceller börjar laddas tidigt på dagen så snart överskott av solenergi finns tillgängligt. De når vanligtvis en full laddning redan på morgonen och förblir sedan i detta maximala laddningstillstånd under hela dagen. Cellerna åldras då mycket snabbare än de annars skulle vilket drastiskt minskar både batteriets livslängd och dess långsiktiga fördel för slutanvändaren.

MyReserve fungerar enligt en annan laddningsstrategi. Batteriet är utformat för att nå 100% laddningstillstånd strax före solnedgången så att tiden i fulladdat tillstånd är så kort som möjligt. Det är under natten som du har behov av din lagrade ström och med denna strategi så är MyReserve utformat för att hålla mycket längre än konkurrenterna!

Intelligent laddningsstrategi för MyReserve

Strategin:

Självlärande programvara analyserar solenergiproduktion och förbrukning från de senaste dagarna. Programvaran planerar så att batteriet laddas hela dagen, så att det tillbringar kortast möjliga tid i fulladdat tillstånd. Full kapacitet är tillgänglig på kvällen när solen inte lyser längre.

Resultatet:

Åldring på grund av kemisk stress undviks vilket resulterar i 3 000 kWh extra energi lagrad i batteriet under hela livslängden.

Alla siffror avser en MyReserve med 7,2 kWh kapacitet i ett normalt hem, beräknat under hela livslängden.

Batteri med självlärande algoritm

MyReserve använder en självlärande algoritm som anpassar sig till de individuella förhållandena i huset. Batteriet "lär sig" hushållets elförbrukningsmönster och vad solinstrålningen är under dagen. Baserat på data från de senaste sju dagarna optimerar batteriet sitt laddningsbeteende. 

Algoritmen använder alla tillgängliga empiriska värden för att upprätta en prognos för det optimala laddningsschemat. Om det uppstår drastiska avvikelser från det inlärda beteendet, justeras denna strategi automatiskt.


Exempel på idealisk laddningsprocess:

Batteriet börjar laddas vid en förberäknad tidpunkt och når 100% laddning strax före solnedgången.

Längre livslängd, mer kraft

MyReserve har en egen vädermätstation och använder den aktuella solinstrålningen, temperaturen och vädret för att förutsäga mängden el solpanelerna kommer att generera, platsspecifikt och exakt. Väderförhållanden och därmed strålningsintensitet och strålningsvaraktighet förblir ofta stabila under längre perioder, dvs villkoren från tidigare dagar kan användas med viss säkerhet för att bestämma den aktuella dagen.

Överraskande och drastiska förändringar i vädret, t.ex. en dålig väderfront kan påverka batteriets laddning. Batterihanteringssystemet "lär sig" av sådana händelser och justerar sin laddningsstrategi för framtiden. Sammantaget garanterar denna procedur maximal livslängd för MyReserve, vilket innebär 3 000 kWh mer solenergi lagrad för din användning! Detta minskar avsevärt kostnaden per lagrad kWh jämfört med andra batterier.

Varför "åldras" litiumjonbatterier?

Alla batterier "åldras" med tiden, dvs de blir mindre effektiva. Detta orsakas av förändringar i cellens elektroder på grund av kemiska processer. Denna åldrande process accelereras bland annat av ett högt laddningstillstånd.

MyReserve: Nätstödjande lagring bidrar till energirevolutionen

Förutom MyReserve-batteriets ökade livslängd finns det ett annat argument för denna intelligenta laddningsstrategi: Batteriet ger en nätstödjande effekt. Vad betyder det här? 

Medan MyReserve fortfarande kan ta upp energi under middagstoppen, är konventionella batterier vanligtvis redan fulla och allt överskott av solenergi matas direkt in i nätet. Därför är fördelen med att använda batterier för att avlasta nätet och minska behovet av utbyggnad av nätet endast gällande för batterier med en intelligent laddningsstrategi. Genom att välja MyReserve hjälper du att stabilisera nätet idag och stödja energirevolutionens framgång.

Uppladdade filer