FÅ OFFERT
Hög etableringstakt när ECOKRAFT utökar i södra och mellersta Sverige

Hög etableringstakt när ECOKRAFT utökar i södra och mellersta Sverige

2021-04-01
/
av
Ecokraft
I kategorin

ECOKRAFT fortsätter sin tillväxtresa 2021. Under årets första kvartal har man utökat personalen med 44 personer och satt upp fyra nya kontor.

Trots ett utmanade år 2020 så gör verksamheten ett gott resultat och går från 103 till 138 mkr i omsättning. I och med att det nya skatteavdraget för grön teknik trädde i kraft i januari ökar takten och målen för 2021 är högt satta. 

– Vi ser stora möjligheter till fortsatt expansion och är naturligtvis väldigt glada över att fler och fler tar steget till egenproducerad el via solceller. Vi vill vara det självklara valet för den medvetna konsumenten och erbjuda marknaden lösningar som både gynnar plånboken och klimatet, säger Oscar Gustavsson, VD på ECOKRAFT.

Företaget förstärker nu organisationen i alla led samt tillsätter chefsfunktioner för att effektivisera och säkra processer ytterligare. Fyra nya kontor har satts upp och utöver sex befintliga kontor adderar man nu Malmö, Kalmar, Karlstad samt ett andra kontor i Stockholm (Norr).

– Lokal förankring, personlig service och anpassade lösningar är viktigt för oss. För högsta kundnöjdhet ser vi det som en förutsättning, fortsätter Oscar Gustavsson.

Solkraft fortsätter att öka i Sverige. Förra året ökade antalet nätanslutna anläggningar från 44 000 till 66 000, vilket är en ökning på hela 50 procent. Den installerade effekt är nu uppe i över 1 GW och av dessa installerades två femtedelar, 400 MW, under 2020 enligt uppgifter från Energimyndigheten.

– Det är positivt att kunderna värderar den kvalitet som vi erbjuder i såväl produkt som installation. Det finns många som tar tillfället i akt när en bransch växer fort och det finns aktörer som försöker ta genvägar. Vi har arbetat med solcellslösningar sedan 2008 och vet vad som krävs i varje steg, inte minst vad det gäller hållbarhet. Idag är vi glada att vi valt att arbeta med högkvalitativa solceller producerade i Tyskland säger Oscar Gustavsson avslutningsvis.

Uppladdade filer