FÅ OFFERT
ECOKRAFT i samarbete med Hemma bolån på solceller

ECOKRAFT i samarbete med Hemma bolån på solceller

2021-03-17
/
av
Ecokraft
I kategorin

Hemmas plattform accelererar hållbar omställning genom att förenkla för kunder, installatörer och finansiärer. Ett hushåll med belåningsgrad upp till 85% kan finansiera sina solceller via Hemma, samtidigt som de flyttar sitt befintliga bolån till en attraktiv bolåneränta. På så vis kan konsumenter sänka både sin driftskostnad och sin lånekostnad och installatörer får en förbättrad möjlighet att konvertera fler kunder. Hemmas plattform möjliggör också för lånefinansiärer att validera och löpande följa upp effekten genom att mäta energibesparingen eller produktionen.

En majoritet av svenskarna vill installera solceller[1], men dyr och krånglig finansiering omöjliggör många installationer. Det behöver bli enklare och lönsammare för hushåll att ställa om till ett klimatsmart boende.

Hemmas plattform säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta. Hemma kopplar ihop hushåll och omställningsåtgärder, såsom solceller, med attraktiv finansiering. Åtgärderna valideras mot den kommande EU taxonomin och uppnådda energibesparingar och energiproduktion följs upp och återrapporteras löpande till finansiärerna.

Majoriteten av Sveriges ledande energi- och solcellsbolag ingår i samarbetet och har tillsammans en marknadsandel på över 50% av den svenska solcellsmarknaden. Bland annat ingår Ecokraft, Öresundskraft, Kraftpojkarna, Cell Solar, Midsummer, Telge Energi och Svea Solar. Samarbetet innebär att hushåll kan spara pengar genom att finansiera sina solceller via Hemma samtidigt som de flyttar sitt befintliga bolån till en attraktiv bolåneränta.

Therese Ruth, grundare och vd, Hemma ”Vi är stolta och glada att vi nu fortsätter lanseringen av vår plattform tillsammans med så många samarbetspartners där både installatörer och Skandiabanken ingår. Det är extra roligt att vårt erbjudande även riktar sig till de hushåll som har lite högre belåningsgrad och att vi därmed når många. Vår ambition är att hjälpa konsumenter, installatörer och finansiärer med att förenkla och driva på omställningen. Det ska bli enklare och lönsammare för alla hushåll att ställa om sin fastighet.

Om Sverige ska nå sitt klimatmål om netto-noll klimatutsläpp senast 2045 så måste utsläppen minska. Byggnader står idag för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning, varav två tredjedelar utgörs av bostäder. Trots ambitiösa byggprogram runt om i landet kommer nio av tio personer 2045 bo i byggnader som redan idag är byggda. Det innebär att stora investeringar är nödvändiga för att ställa om befintliga bostäder.

Solceller och optimering av hushållsel spelar en viktig roll i omställningen. Finansbranschen har ett stort ansvar och en nyckelroll i att möjliggöra dessa investeringar. Kommande regelverk ställer även krav på kontroller att pengarna går till det man tänkt, liksom att man kan mäta och validera resultatet av investeringarna.

Oscar Gustavsson, vd, EcoKraft “Vår drivkraft i att kombinera högkvalitativa produkter med hållbarhetstänkande rimmar väl överens med Hemmas värderingar och vi ser fram emot att växla upp omställningen till ett hållbart liv snabbare tack vare vårt samarbete.”

Lansering sker från 15 april och om du är intresserad av vad Hemma Bolån skulle innebära för dig så ta kontakt med oss här så hjälper vi dig.

[1] Vattenfalls Solrapporten, 2019

Denna artikel är från en pressrelease från Hemma som du hittar här.

Uppladdade filer