FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Vad innebär temperaturkoefficient på solceller?

Alla solceller har en temperaturkoefficient som enkelt kan förklaras som att med ökad celltemperatur minskar verkningsgraden i cellen och tvärtom.

Temperaturkoefficienten är normalt ca -0,34% per ökad °C.

Varje solcellsmodul testas i STC (standard testing conditions), översatt på svenska blir det ungefär ”Standardiserade testförhållanden”. Dessa förhållanden innebär 1000 W/m2 solinstrålning, AM 1.5 (vilket är luftmassan ljuset passerar genom och som påverkar ljusspektrumet) och 25°C celltemperatur. Testerna fastställer bland annat solcellsmodulens effekt och yteffektivitet.

Vid 800 W/m2 solinstrålning, NOCT (normal celltemperatur – 20°C) och AM 1.5 ser man hur temperaturen samt den minskade solinstrålningen minskar solcellens effekt.Besvarade detta din fråga?