FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Vad är elcertifikat och vad innebär de?

Elcertifikat innebär att du kan registrera din produktion av förnybar energi och bli tilldelad Elcertifikat som kan säljas på en börs via certifikatregistret Cesar. Man tilldelas ett certifikat per MWh (1000kWh).

Om du inte har en specifik elcertifikatsmätare installerad så är det endast din utlevererade el (överskott) som registreras och berättigar till elcertifikat.

Sedan 1/6 2021 finns det en årsavgift för att vara registrerad för certifikat på 200kr. I takt med att produktionen av förnybar el har ökat så har värdet per elcertifikat sjunkit. I dagsläget finns det för merparten av privata solcellsinnehavare inget värde i att registrera sig för elcertifikat .


Besvarade detta din fråga?