FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Vad är CIN2 certifiering?

Det är ett certifieringssystem som gäller för installatörer av värmepumpar, solel, solvärme och biobränsleanläggningar. Kunskapskraven är specificerade i Boverkets BFS 2015:4 CIN 2. I Sverige ska den vara ackrediterad av SWEDAC.

Trots att certifieringen är frivillig ser ECOKRAFT till att alla installatörer är certifierade och uppmuntrar branschen att höja utbildnings- och säkerhetskraven för montering och installation av solceller.


Besvarade detta din fråga?