FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Ska man ha jordad kabel mellan optimerare (P600) och växelriktare?

Nej, på en villa rekommenderar man normalt inte att jorda systemet. Rekommendationen är att endast jorda om byggnaden har ett existerande åskledarsystem.

Då ska solcellssystemet potentialutjämnas mot ledaren.

Notera att andra länder än Sverige kan ha andra regler.

Besvarade detta din fråga?