FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Ni kan väl inte vara 100% säkra på era kalkyler när de ska gälla för 30år framåt?

Helt korrekt. Att göra en kalkyl över trettio år är så klart förenat med en mängd osäkra faktorer. Vi vill visa på ETT tänkbart utfall. Vi förutsätter att den kund som inte går med på de siffror vi för in i kalkylen, gör sin egen efter de data som man anser rimliga.

Vi är också helt öppna med vilka faktorer som ingår i kalkylen.

På sidan med Ekonomisk lönsamhet skriver vi därför: "Kalkylerna ovan är uppskattade värden och ska ses som en indikation. Ersättningen från elhandelsbolaget beräknas på nuvarande bäst betalande produktionsavtal.

Besvarade detta din fråga?