FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Hur påverkas vi av hög efterfrågan på solcellsmoduler?

Efterfrågan på solpaneler har ökat till nivåer som ingen trodde var möjliga. Det upplevs initialt som något bra, men inte när efterfrågan etablerar sig på en nivå som är 30% högre än den globala kapaciteten.

Som en konsekvens av det världsläge som råder, upplever vi för tillfället stora problem med leveranser från våra leverantörer. Just nu är det väldigt många som vill ha solceller och den bristande tillgången gör att marknaden sett en prisökning om ca 40% det senaste kvartalet.
Se ett inslag i TV4 som visar situationen: https://www.tv4.se/artikel/7ei0x3kweFHM4YZrdkpwFe/hoega-elpriser-skapar-solcellsboom

Föregående: Hur har kriget i Ukraina påverkat solcellsmarknaden?

Nästa: Vilka moduler erbjuder Ecokraft just nu?

Besvarade detta din fråga?