FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Hur läser man av sin strömförbrukning och försäljning på mobiltelefonen?

Elförbrukningen är något som normalt inte mäts i en solcellsanläggning. Utan en "smartmätare" får du bara reda på hur mycket el som du producerat.

I telefonen kan du om du har rätt app installerad och ett användarkonto läsa av hur mycket el som produceras momentant, samt historiskt bakåt i tiden.

Besvarade detta din fråga?