FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Hur har pandemin påverkat solcellsmarknaden?

Som en konsekvens av det världsläge som råder, upplever vi för tillfället stora problem med leveranser från våra leverantörer. Pandemin och nu senare kriget i Ukraina påverkar vår bransch i hög utsträckning med bristande materialtillgång samtidigt som efterfrågan just nu vida överstiger tillgången vilket gör att marknaden sett en prisökning om ca 40% det senaste kvartalet .

Se ett inslag i TV4 som visar situationen: https://www.tv4.se/artikel/7ei0x3kweFHM4YZrdkpwFe/hoega-elpriser-skapar-solcellsboom


Detta säger vår tillverkare Solarwatt om situationen:

Solarwatt har brist på glas-glaspaneler på grund av extrem efterfrågan på alla våra marknader.

Vi arbetar mycket hårt för att öka vår kapacitet i samarbete med kvalificerade partners som har ledig kapacitet för oss att tillverka fler Solarwatt-paneler. Situationen kommer att börja lätta i juni/juli när vår nyligen kvalificerade produktionslinje börjar leverera till våra europeiska marknader.

Solenergiindustrin står inför många utmaningar. Värdekedjan är stressad från flera håll. Efterfrågan på solpaneler har ökat till nivåer som ingen trodde var möjliga. Det upplevs initialt som något bra, men inte när efterfrågan etablerar sig på en nivå som är 30% högre än den globala kapaciteten.

I praktiken innebär det att en tredjedel av alla projekt i världen inte blir av. Det innebär också att priserna på allt material och alla komponenter som ingår i en solpanel går upp till helt oanade nivåer. Ökade priser på bränsle och obalanser i global logistik har pressat upp fraktpriserna för containrar med mer än 100 % och åkare höjer priserna i takt med att priset på diesel skjuter i höjden.

Kriget i Ukraina innebär att tusentals lastbilschaufförer har valt att försvara sitt land istället för att köra lastbil. Utbudet av transporter minskar och priset på resterande lastbilar stiger.

Prisökningen på naturgas gör att priset på glas stiger kraftigt. Glastillverkarnas ugnar drivs av naturgas. Solarwatts fokus på högkvalitativa paneler med dubbelt glas blir dubbelt påverkade.


En del av utmaningarna vi arbetar med kommer att vara tillfälliga, men priserna på paneler kommer under en tid framöver inte att sjunka som de gjorde tidigare. Räkna med att priserna kommer att vara volatila och långt över nivåerna som vi har haft de senaste 2 åren. Priserna beräknas hålla sig på höga nivåer i minst 18 månader.


Tobias Persson Sales Manager Nordics

Solarwatt GmbH

Nästa: Hur har kriget i Ukraina påverkat solcellsmarknaden?  

Besvarade detta din fråga?