FÅ OFFERT

Undrar du över någonting?

Här kan du ställa en ny fråga eller bläddra bland tidigare.

Hur beräknas förväntad årsproduktion på en solcellsanläggning?

Vi för in alla parametrar gällande den tänkta installationen (installerad effekt, geografiskt läge, kompassriktning och taklutning) i en så kallad PVGIS-databas som innehåller 25års solinstrålningsdata.

Vi får då ut en god uppskattning på årligt utbyte för solcellsanläggningen.

Besvarade detta din fråga?