FÅ OFFERT
Åtgärder mot ROT-fusk inom solcellsbranschen

Åtgärder mot ROT-fusk inom solcellsbranschen

2014-09-29
/
av
Ecokraft
I kategorin

Svensk solenergi har inlett en process hos Skatteverket att få till en schablon för ROT-avdrag vid installation av solcellsanläggningar på motsvarande sätt som det redan finns en schablon för installation av solvärmeanläggningar.

En schablon ger en mer rättvis priskonkurrens och förenklar arbete med offerter. I det sammanhanget ser vi en olycklig utveckling där företag offererar anläggningar med oskäliga ROT-avdrag, vilket skadar branschen och försvårar våra kontakter med Skatteverket. Dessutom kan oskäliga ROT-avdrag  leda till återbetalningskrav från Skatteverket.

Synpunkter och frågor, kontakta Jan-Olof Dalenbäck
jan-olof@svensksolenergi.se 070-537 31 53

Uppladdade filer