Batterilagring för framtiden

Ta reda på dina möjligheter

batterilagring

Investera i storskalig batterilagring

Vi samarbetar med och erbjuder svenska, skalbara batterilösningar från Polarium inom spannet 10 kW till 10 MW. Med deras produktsortiment av batterilösningar möjliggör du trygg och hållbar energilagring samtidigt som du gynnar övergången till förnybara energikällor och elektrifieringen av samhället. Med en storskalig batterilösning lagrar du den egenproducerade solelen lokalt och väljer själv vad den ska användas till. Det gör att verksamheten blir mindre beroende av traditionella energikällor och bättre på att stå emot elmarknadens prissvängningar.

Nyttan med batterilagring

Hela energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för
elsystemet förändras. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på att säkerställa balans mellan elproduktion och elkonsumtion.

Batterilagring kan nyttjas på flera sätt

 • Bli energioberoende och öka egenanvändningen av solel
 • Som reservkraft för att upprätthålla drift vid strömavbrott.
 • Som intäktskälla.
Det finns tre primära energimarknader för batterilager på svenska marknaden.
1. Frekvensbalansering – en stödtjänst som hjälper till att stabilisera frekvensen i elnätet.
2. Energiarbitrage – köpa (ladda) energi när det är billigt, och sälja (ladda ur) när det är dyrt.
3. Peak Shaving – kapa effekttopparna i en fastighet eller industri.
Kontakta oss

en Välbeprövad process

Processen steg för steg

En storskalig batterilösning kräver noggrant genomförda steg innan den kan anslutas till elnätet. Vår process är genomarbetad, välbeprövad och följer alltid samma, övergripande steg.

Swipea åt vänster

Förstudie
 • Föranmälan el-nät
 • Preliminär systemlösning
Beslut
 • Villkorad order
 • Tillståndsprocesser
 • Markägare
 • Länstyrelsen
 • Bygglov
Förberedelser
 • Fundament
 • Detaljplanering:           Teknisk lösning
 • Aggregator
 • Elhandelsabonnemang
 • Elkonstruktion
Installation
 • Installation: Batterilager
 • Driftsättning
 • Förkvalificering SVK
 • Utbildning och överlämning
Drift/underhåll
 • Trygghetsavtal

Investera i storskaliga energilösningar

Lämna dina företagsuppgifter så hör vi av oss till dig inom en vecka. Tillsammans tar vi fram en lösning som är helt unik för dig och dina förutsättningar.
Telefon:
+46 (0)20 120 28 30
E-post:
info.eps@ecokraft.se
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 17:00
Kontaktuppgifter
Tack för dina uppgifter.
Vi återkommer till dig så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

miljömedvetet företag

Solceller på tak för fastigheter

När du investerar i en solcellsanläggning minskar du dina driftskostnader samtidigt som du bidrar till övergången till förnybara energikällor. Våra solceller tillverkas av marknadsledande aktörer, har 30 års produktgaranti
och är anpassade för det nordiska klimatet.

Kontakta oss